StoryEditor

Dotacje na nawadnianie – znamy szczegóły

Jeszcze w tym roku do wzięcia będzie 100 tys. zł dotacji z „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie. Na co będzie można te pieniądze przeznaczyć?
04.06.2019., 12:06h
Zasadniczo będą wspierane trzy rodzaje inwestycji:
  1. inwestycje polegające na ulepszeniu istniejącej instalacji nawadniającej,
  2. inwestycje zwiększające obszar nawadniany,
  3. inwestycje dotyczące łącznie ulepszenia istniejącej instalacji jak i powiększenia obszaru nawadnianego.

Kosztem kwalifikowalnym będą inwestycje związane z wykonywaniem ujęć wody na potrzeby nawadniania, w tym studni i zbiorników, zakupu nowych maszyn i urządzeń do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, zakupu nowych instalacji do rozprowadzania wody, zakupu oraz instalacji nowych systemów nawadniających. Katalog kosztów kwalifikowalnych nie jest zamknięty.
Każda inwestycja, która ma otrzymać wsparcie musi mieć zainstalowany system pomiaru ilości zużywanej wody. W przypadku inwestycji ulepszających istniejące instalacje, konieczne będzie wykazanie, że przyczyni się ona do oszczędności wody na poziomie przynajmniej 10%.

Bez limitu wielkości ekonomicznej

Przy inwestycjach w nawadnianie nie będzie konieczności wykazywania wzrostu wartości dodanej (GVA) jak ma to miejsce w przypadku każdej innej inwestycji realizowanej z dotacją z „Modernizacji gospodarstw”. Dla tego rodzaju pomocy nie będą stosowane także wymagania co do dolnej i górnej granicy wielkości ekonomicznej. Jedynym ograniczeniem będzie powierzchnia gospodarstwa, która nie może przekraczać 300 ha. 
Inaczej niż w pozostałych obszarach wsparcia, inwestycji w nawodnienia nie będzie można dzielić na etapy, a na jej realizację wnioskodawca będzie miał 24 miesiące, licząc od dnia podpisania z ARiMR umowy o dofinansowaniu. W przypadku nabywania maszyn czy urządzeń nie będzie również możliwości finansowania tych zakupów poprzez leasing.

100 tys. dotacji

Limit pomocy na gospodarstwo i beneficjenta to 100 tys. zł i to niezależnie od tego, czy dane gospodarstwo korzystało już z pomocy w obszarach a, b, c lub d. Co więcej, wniosek o pomoc na inwestycje związane z nawadnianiem będzie można złożyć  w danym roku również wtedy, gdy rolnik ubiega się o wsparcie w innym obszarze „Modernizacji gospodarstw”. Podstawowy poziom dofinansowania to 50%, a dla młodych rolników to 60%. Dla inwestycji w nawodnienia ustalono minimalną wysokość kosztów kwalifikowalnych na poziomie 15 tys. zł.

Lista rankingowa

O kolejności rozpatrywania wniosków podobnie jak w innych obszarach zadecydują punkty. A te będą przyznawane za potencjalną oszczędność wody (dla instalacji ulepszanych), za położenie gospodarstwa na obszarze gminy zagrożonej suszą oraz dla rolników realizujących program rolno-środowiskowo-klimatyczny.  Teoretycznie w przypadku tych inwestycji ARiMR ma rozpatrywać wnioski w ekspresowym tempie – 4 miesięcy od zakończenia naboru. Resort rolnictwa planuje bowiem przeprowadzanie naborów częściej niż tylko raz w roku.

Inwestycje od zaraz

Projektowane przepisy wprowadzają także ważną zmianę ogólną dotycząca wszystkich obszarów wsparcia z „Modernizacji gospodarstw rolnych” – ma zostać dopuszczona możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji „na własne ryzyko”  zaraz po złożeniu wniosku, a nie tak jak dotychczas dopiero po podpisaniu z ARiMR umowy. Ten przepis ma dotyczyć również wniosków złożonych już w naborach w 2018 i 2019 roku,  oczekujących wciąż na rozpatrzenie.
gi, fot: Biernacki
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 12:47