Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile ziemi ma Skarb Państwa? Zobacz aktualne dane z podziałem na województwa!

Obrazek

W przyszłym roku do zasobu Skarbu Państwa wróci ponad 37 tysięcy hektarów ziemi od dzierżawców, którzy nie zgodzili się wcześniej na 30% wyłączenia. Jakimi jeszcze gruntami rolnymi dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

wk28 lipca 2022, 11:05

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile aktualnie ziemi znajduje się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (z podziałem na województwa),
 • Ile umów dzierżawy wygasa w 2022 i 2023 roku,
 • Ile gruntów „powróci” z dzierżaw w 2022 i 2023 roku i będzie do dyspozycji,
 • Ile umów dzierżawy i na jaką powierzchnię przedłużono w latach 2017-2022,
 • Jaka jest średnia powierzchnia działki z ZWRSP do rozdysponowania.

Ile ziemi w ZWRSP? Najwięcej w zachodniopomorskim

Według stanu na 31 maja 2022 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdowało się 1 347 534 ha, w podziale na województwa:

Stan zagospodarowania tych gruntów wynosi 1 189 310 ha, czyli 88% gruntów pozostających w ZWRSP. Z tej powierzchni 1 079 903 ha jest w dzierżawie, a pozostała powierzchnia w innych formach zagospodarowania, głównie w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie. W ZWRSP znajdowało się 158 223 ha gruntów do rozdysponowania.

Czym dysponuje Skarb Państwa?

Znaczna część gruntów do rozdysponowania charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem (377,9 tys. działek) oraz innymi niekorzystnymi cechami np.:
 • nieuregulowanymi stosunkami wodnymi,
 • zakamienieniem,
 • położeniem na skarpach, urwiskach i pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi.

Średnia powierzchnia działki nierozdysponowanej wynosi 0,46 ha. Powierzchnia ta waha się od 0,2 ha w południowo-wschodniej i centralnej Polsce do 0,9 ha w części północnej, południowej i zachodniej. Tak duża liczba nieruchomości wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy (w tym uregulowania stanu geodezyjnoprawnego), aby w przyszłości dokonać ich rozdysponowania. Grunty pozostające do rozdysponowania położone są na terenie 26 241 obrębów. Największe rozproszenie działek występuje w województwach mazowieckim, lubelskim oraz wielkopolskim. 

Co z wygasającymi dzierżawami? 

Ale do dyspozycji Skarbu Państwa są też grunty „powracające” z dzierżaw. W 2022 r. wygasają 5324 umowy dzierżawy obejmujące powierzchnię 77 126 ha, w 2023 r. wygasa zaś 5585 umów obejmujących powierzchnię 152 841 ha. 

W okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. przedłużono łącznie 31 290 umów dzierżawy obejmujących łączną powierzchnię 601 650 ha. Ilość przedłużonych umów dzierżaw (i powierzchnię gruntów nimi objętą), w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Ilość umów dzierżaw (i powierzchnia gruntów nimi objętych), zakończonych lub podlegających zakończeniu, z powodu odrzucenia przez dzierżawców propozycji wyłączenia 30% dzierżawionej powierzchni wynosi odpowiednio:
 • w 2021 roku – 4 umowy obejmujące 2134 ha,
 • w 2022 roku – 7 umów obejmujących 3761 ha,
 • w 2023 roku – 33 umowy obejmujących 37 440 ha.

- KOWR nie ma możliwości przedłużenia umów dzierżawy w przypadku odrzucenia przez dzierżawcę propozycji wyłączenia 30% dzierżawionej powierzchni -napisał w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajko wiceminister Rafał Romanowski.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)