Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak ministerstwo rolnictwa pomoże zadłużonym gospodarstwom?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje w projekcie ustawy cztery formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw. Sprawdź kiedy ustawa wejdzie w życie!

Dorota Kolasińska28 marca 2018, 15:34
Na wniosek organizacji i związków rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszło naprzeciw zadłużonym gospodarstwom tworząc projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. A w nim resort rolnictwa proponuje producentom rolnym, którzy prowadzą działalność nie krócej niż trzy lata (przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia) kilka form pomocy.
– Zadłużony podmiot prowadzący gospodarstwo rolne będzie musiał przedstawić plan restrukturyzacji gospodarstwa sporządzony w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego i zaakceptowany przez dyrektora tejże jednostki. W projekcie ustawy znajdują się szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków, które wnioskodawca powinien spełnić, aby pomoc otrzymać - mówił Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W sporządzonym planie gospodarstwa rolnego będzie określona, niezbędna kwota pomocy, która pomoże gospodarstwu wyjść na prostą i odzyskać płynność finansową.

Formy pomocy

- Zaproponowaliśmy w projekcie cztery formy pomocy. Do projektu wprowadziliśmy większość zmian, o które postulowali przedstawiciele związków i organizacji branżowych - tłumaczył minister Jurgiel. 

Pomoc przede wszystkim będzie polegała na udzieleniu dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia oraz udzielaniu pożyczek na spłatę zadłużenia. 
  • udzielanie przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytów bankowych restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • udzielanie przez ARiMR pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • Udzielenie przez KOWR gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodartwo rolne przez KOWR. 
W przypadku pkt. 4 dotychczasowy właściciel będzie miał pierwszeństwo do dzierżawy i zakupu (w ciągu 5 lat) ziemi przekazanej do Zasobów Własności Skarbu Państwa. KOWR nie będzie mógł sprzedać tych gruntów przez 20 lat od momentu przejęcie, chyba, że ziemię będzie chciał odkupić zadłużony właściciel.

–Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne wejdzie w życie pod koniec czerwca tego roku - zapewniał dziś na konferencji Krzysztof Jurgiel.

Rolnicze OPZZ mają inne zdanie

Niemal w tym samym czasie konferencję prasową zwołał szef OPZZRiOR Sławomir Izdebski, który zarzucił ministerstwu rolnictwa poważne błędy w polityce dotyczącej oddłużania rolników. Ostro skrytykował też zaprezentowany dzisiaj w ministerstwie rolnictwa projekt ustawy o pomocy zadłużonym gospodarstwom rolnym. 

– Ta ustawa to tak jakby w starym zatartym ciągniku wymienić koło, a silnik pozostaje bez zmian. Jeżeli minister proponuje 100 mln zł na oddłużenie rolnika, a 200-300 na budowę płotu, niepotrzebnego, to trudno to nawet komentować.  Ta ustawa nie dotyczy tych którzy są w najtrudniejszej sytuacji tych, którzy są w upadłości To pytam komu ta ustawa ma służyć? Tym, którzy sobie jeszcze radzą? Nie ona powinna służyć tym, którzy są nad przepaścią – tłumaczył S. Izdebski.

Związkowcy zwrócili również uwagę, że sprawy oddłużenie polskiego rolnictwa były jednym z haseł Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii wyborczej. Tymczasem prawie 2,5 roku po wyborach są wciąż przypadki skandaliczne licytacji komorniczych u rolników.

Chodzi tu o ostatnio nowelizowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które wyłączało wiele części składowych majątku rolnika z licytacji (ciągnik, podstawowe maszyny rolnicze, zapasy paliwa, magazyny, zboża i podstawowy areału ziemi).

– W tym samym momencie kiedy były prowadzone prace nad tym rozporządzeniem przez rząd w dziwnych okolicznościach w ministerstwie rolnictwa powstał słynny artykuł 5, który pozwala komornikowi zlicytować całe gospodarstwo rolne. Ośmielę się dzisiaj powiedzieć, że to jest polityczny bandytyzm. Większego ciosu rolnikom nie można było zadać jaki w ten sposób zadał minister Krzysztof Jurgiel – mówił S. Izdebski, który jednocześnie przekonywał, że doprowadziło to wielu rolników do samobójstw., a rolnicy masowo zwracają się do OPZZ o działania na rzecz usunięcia art. 5.dkol, wk


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)