Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa proponuje maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku.

wk15 października 2019, 11:36
W przesłanym właśnie do konsultacji społecznych w projekcie rozporządzenia określono maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które mają zapewnić odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. - Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia - napisano w uzasadnieniu projektu. 

Wysokość sum ubezpieczenia (odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia)  jest ustalana w drodze negocjacji między rolnikiem a zakładem ubezpieczeń. Jednak sumy te nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w projekcie rozporządzenia. „Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” - napisał w uzasadnieniu projektodawca.

W 2020 r. maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych będą wynosić:
a)    10 820 zł — dla zbóż,
b)    5 360 zł — dla kukurydzy,
c)    9 320 zł — dla rzepaku i rzepiku,
d)    58 130 zł — dla chmielu,
e)    31 580 zł — dla tytoniu,
f)    105 190 zł — dla warzyw gruntowych,
g)    132 200 zł — dla drzew i krzewów owocowych,
h)    50 710 zł — dla truskawek,
i)    46 180 zł — dla ziemniaków,
j)    9 040 zł — dla buraków cukrowych,
k)    9 580 zł — dla roślin strączkowych; 2)

A maksymalne sumy ubezpieczenia dla 1 sztuki zwierzęcia będą wynosić:
a)    9 200 zł — dla bydła,
b)    12 300 zł — dla koni,
c)    670 zł — dla owiec,
d)    700 zł — dla kóz,
e)    1 480 zł — dla świń,
f)    53 zł — dla kur, perlic i przepiórek,
g)    65 zł — dla kaczek,
h)    250 zł — dla gęsi,
i)    125 zł — dla indyków,
j)    1 045 zł — dla strusi.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnymi przepisami dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują rolnikom w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, czyli odpowiednio 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczeniawk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)