Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile antybiotyków zużywa się w hodowli zwierząt gospodarskich?

Obrazek

Wciąż nie wiadomo kiedy w Polsce powstanie system monitorowania zużycia antybiotyków dla poszczególnych gatunków zwierząt. Plan jest, ale koszty jego wprowadzenia są tak duże, że polski rząd domaga się pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej.

wk25 lutego 2020, 15:12

O sprawę stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich zapytała ministerstwo rolnictwa poseł Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej. W odpowiedzi MRiRW przyznało, że posiada tylko dane dotyczące ogólne zużycia.

I tak na przykład w 2017 r. sprzedaż przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt gospodarskich wyniosła 749,6 tony. Aby doprecyzować dane dotyczące sprzedaży antybiotyków należy uwzględnić wielkość populacji zwierząt. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków wprowadzono współczynnik PCU (population correction unit). Takie podejście umożliwia oszacowanie rzeczywistej ilości stosowanych produktów przeciwbakteryjnych u zwierząt, od których pozyskuje się żywność. W roku 2017 wskaźnik ten wyniósł 165,2 mg/PCU. Dane za 2018 r. zostały dopiero przekazane do analizy do Europejskiej Agencji Leków. A dane za rok 2019 zostaną przekazane w 2020 r.

Takie dane są bardzo ogólne i nie dają rozeznania, ile antybiotyków stosuje się w rozbiciu na poszczególne gatunki zwierząt.
- W odniesieniu do zużycia przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych z podziałem na gatunki zwierząt  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada danych ze stosowania przedmiotowych produktów u konkretnych gatunków zwierząt, ponieważ produkty te mogą być zarejestrowane dla kilku gatunków zwierząt, a w momencie nabywania tych leków przez lekarza weterynarii w hurtowni nie jest możliwe określenie u jakiego gatunku zwierząt dany lek zostanie zastosowany – napisał resort rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską.


Unijna mapa drogowa

Ma to się zmienić nowe gdyż nowe unijne przepisy przewidują zbieranie danych:

  • dotyczących wielkości sprzedaży i stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt;
  • z poziomu gospodarstw;
  • z podziałem na gatunki zwierząt i rodzaje przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt.

Ale unijne przepisy będą wschodzić w życie bardzo powoli. Państwa członkowskie będą mogły bowiem uwzględnić tzw. „stopniowe podejście” tzn.: w ciągu:

  • 2 lat po wejściu w życie unijnego rozporządzenia będą musiały zbierać dane od następujących gatunków zwierząt: trzoda chlewna, cielęta, bydło (powyżej 1 roku), drób: kury nioski, brojlery, indyki rzeźne;
  • 5 lat po wejściu w życie rozporządzenia – dane od wszystkich gatunków zwierząt, z których produkowana jest żywność lub od których otrzymywane są produkty pochodzenia zwierzęcego.
  • 8 lat po wejściu w życie rozporządzenia – dane od innych zwierząt hodowanych lub trzymanych w niewoli.

Problemem wprowadzenia takiego systemu są oczywiście koszty, które zdaniem naszego ministerstwa rolnictwa powinny być refundowane przez Unię Europejska. Problem wysokich kosztów tworzenia takich baz danych został poruszony m.in. w przygotowanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawozdaniu z 2019 r. „Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – zagrożenie zdrowotne, które pozostaje problemem dla UE, pomimo postępów w sektorze hodowli zwierzęcej.”

Należy dodać, że Ministerstwo powinno mieć pełen obraz, ile leków jest wykorzystywanych w produkcji wszystkich zwierząt gospodarskich z podziałem na gatunki dlatego, że opierają się na sprzedaży z hurtowni, a mogliby na książkach leczenia zwierząt. Gdzie każdy mililitr i każdy gram leków recepturowych, a więc substancji hamujących w szczególności jest rozpisany przez lekarza weterynarii obsługującego stado i ordynującego leki! Nie tylko dla jakiego gatunku został zużyty, ale również dla ilu zwierząt, w jakim wieku i w jakim czasie. Czyli dane są, tylko trzeba chcieć je zebrać. Kopie książki leczenia zwierząt pozostaje u rolnika, a druga w lecznicy weterynaryjnej. A weterynaria podlega Ministerstwu Rolnictwa. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)