Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Powstanie kolejny fundusz?

Obrazek

Rząd planuje powstanie kolejnej instytucji. Ma nią być Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa. Teoretycznie powinien zacząć działać już od początku tego roku, ale projektu ustawy jak nie było tak nie ma.

wk7 lutego 2019, 16:33
Z informacji przedstawionych posłom wynika, że celem powstania Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa będzie „wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie”.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami przychodami Funduszu mają być:
  • dotacje z budżetu państwa;
  • wpłaty środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w wysokości 15% przychodów tego Zasobu za ostatni rok budżetowy;
  • pożyczki z budżetu państwa;
  • odsetki od wolnych środków pozostających na rachunku Funduszu oraz odsetki uzyskane z lokowania wolnych środków Funduszu oraz inne przychody.

W jaki sposób będzie się odbywać wsparcie sektora rolnego przez Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie jednostką odpowiedzialną za opracowanie programów wsparcia, które ostatecznie będzie zatwierdzał Komitet Monitorujący Funduszu. Programy te będą określać m.in. wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w tym maksymalną wysokość wsparcia na realizację projektu w ramach programu. Jak również terminy i warunki realizacji projektów w ramach programów (w tym rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz intensywność wsparcia). Informacje te mają być również zawarte w ogłoszeniach konkursowych,  sporządzanych przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach zatwierdzonych programów.

Z kolei wybór projektów w ramach danego programu odbywać się będzie w drodze konkursu, ogłaszanego przez Dyrektora Generalnego KOWR. Nie wiadomo na tym etapie jaką liczbę projektów wesprze Fundusz. To będzie zależało od wysokość środków finansowych, jakimi zostanie zasilone konto Funduszu, jak również zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.
W skład Komitetu Monitorującego Fundusz wchodzić ma nie więcej niż siedemnastu członków, w tym przedstawiciele ministra rolnictwa, finansów, środowiska, energii, nauki i gospodarki.
Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński w piśmie skierowanym do posłów poinformował, że Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa ma zacząć działać 1 stycznia 2019 r. Ale żadnego projektu ustawy do tej pory w Sejmie nie złożono. wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)