Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie ma metody na karczowanie odłogów

Obrazek

Niezmiernie ciężko zmusić właściciela pola do wykarczowania chwastów i krzaków. Ma on prawo ją zapuścić swoim zaniedbaniem. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O prawne możliwości okiełznania nieużytków pytała resort jedna z posłanek.

Andrzej Sawa23 czerwca 2020, 09:05
Według niej takie zapuszczone tereny mogą być powodem zwiększonego zagrożenia pożarowego. Ich właściciele ignorują też prośby rolników o przywrócenie ich do stanu zgodnego z ewidencją gruntów, ponieważ zachwaszczają ich działki.

MSWiA odparło, że przepisy przeciwpożarowe nie mają zastosowania do przestrzegania zasad utrzymywania działek rolnych, a nawet nieużytków. Zabronione są jedynie czynności, które mogłyby spowodować pożar, np. wypalanie traw, wysypywanie popiołu czy gorącego żużlu, składowanie chrustu, gałęzi itp. – w odległości mniejszej niż 4 m od granicy sąsiedniej działki. Z kolei wypalanie traw, słomy lub innych resztek roślinnych w odległości mniejszej niż 100 od zabudowań podlega karze aresztu, grzywny lub nagany na podstawie Kodeksu wykroczeń i ustawy o ochronie przyrody.

Resort poinformował w swojej odpowiedzi, że w sytuacji, w której z winy właściciela nieruchomości dochodzi do degradacji i dewastacji gruntu rolnego, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może wydać (ale nie musi – red.) decyzję nakazującą mu wykonanie w odpowiednim terminie zabiegów służących rekultywacji ziemi na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W praktyce ten przepis jest jednak martwy, gdyż włodarze gmin nie korzystają z niego, obawiając się na skonfliktowanie z mieszkańcami gminy, którzy oddają głosy w bezpośrednich wyborach. Tak więc chwasty i chaszcze na niektórych zaniedbanych działkach mają się coraz lepiej. as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)