Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowe zasady znakowania zwierząt. Jakie kolczyki dla krów i świń?

Obrazek

W związku z wejściem dnia 6 stycznia 2023 r. ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt., zostało wprowadzonych wiele zmian, między innymi dotyczą one znakowania zwierząt. Ponadto podstawowym narzędziem informowania o zdarzeniach w stadzie jest aplikacja IRZplus.

Dorota Kolasińska12 stycznia 2023, 09:17

Głównym celem zmiany poprzedniego systemu jest ujednolicenie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma stanowić pomoc w zwalczaniu chorób zakaźnych. 

Ustawa wprowadza nowe metody identyfikacji zwierząt i terminy zgłoszeń zdarzeń. Składanie zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych w formie papierowej będzie dostępne wyłącznie dla osób fizycznych i tylko w okresie przejściowym do 31.12.2025r.

Bydło:
 • zwykły kolczyk,
 • kolczyk elektroniczny,
 • kapsułka ceramiczna – bolus w żwaczu,
 • wszczepiany transponder domięśniowo
Owce i kozy:
 • zwykły kolczyk,
 • kolczyk elektroniczny,
 • opaska na pęcinę zwykła lub elektroniczna,
 • kapsułka ceramiczna - bolus w żwaczu,
 • wszczepiany transponder domięśniowo,
 • Tatuaż
Świnie:
 • zwykły kolczyk,
 • kolczyk elektroniczny,
 • wszczepiany transponder domięśniowo,
 • Tatuaż
Wielbłądowate:
 • zwykły kolczyk,
 • wszczepiany transponder domięśniowo
Jeleniowate: 
 • zwykły kolczyk,
 • wszczepiany transponder domięśniowo,
 • Tatuaż
Koniowate:
 • wszczepiany transponder domięśniowo
 • marker genetyczny

Terminy znakowania i zgłoszenia

 • BYDŁO: hodowcy mają 7 dni na dokonanie obu czynności.

 • MAŁE PRZEŻUWACZE: hodowcy mają 30 dni na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia i jego oznakowanie jeśli matka była objęta wsparciem dobrostanowym. W innym przypadku znakowanie owcy lub kozy będzie musiało nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia matki wsparciem – jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia potomstwa lub przed opuszczeniem przez nie siedziby stada, w której się urodziło.

 • JELENIOWATE I WIELBŁĄDOWATE: hodowca ma 9 miesięcy na dokonanie obu czynności

 • ŚWINIE: Uwaga, zmiana! Posiadacze świń mają 37 dni na zgłoszenie urodzenia i oznakowanie zwierząt. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, informacja taka powinna być zamieszczona w internetowej bazie w przeciągu 2 dni!

 • KONIOWATE: posiadacze koni mają 3 miesiące na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia.  Za opis i identyfikację zwierzęcia odpowiedzialny jest obecnie właściwy związek hodowców koni, który musi zostać sporządzony w ciągu 12 miesięcy od urodzenia.

W przypadku wszystkich wymienionych gatunków będzie trzeba poinformować o zdarzeniu innym niż urodzenie przed upływem 7 dni od jego wystąpienia.

Nowe wzory kolczyków dla bydła

Nowe kolczyki muszą zawierać:

 • 1) numer identyfikacyjny zwierzęcia zapisany za pomocą 14 znaków, przy czym 9 pierwszych jest wysokości nie mniejszej niż 5 mm, a 5 ostatnich jest wysokości większej niż 9 pierwszych i nie mniejszej niż 10 mm, z których:
  • a) dwa pierwsze znaki – to litery „PL”,
  • b) dwanaście następnych znaków – to przyznany zwierzęciu indywidualny numer identyfikacyjny, którego: – dwa pierwsze znaki – to cyfry oznaczające numer serii, – dziewięć następnych znaków – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia, – ostatni znak – to cyfra kontrolna;
 • 2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w górnej części po lewej stronie kolczyka;
 • 3) linearny kod kreskowy – dwa z pięciu przeplatany, który koduje 12 cyfr indywidualnego numeru identyfikacyjnego przyznanego zwierzęciu, umieszczony tylko na części żeńskiej kolczyka.
 • Na duplikacie kolczyka cyfra rzymska oznaczająca numer duplikatu jest umieszczana nad literami „PL”. 
 • Kolczyki będą w kolorze żółtym.


Nowe kolczyki dla owiec i kóz 

 • 1) numer identyfikacyjny zwierzęcia zapisany za pomocą 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:
  • a) dwa pierwsze znaki – to litery „PL”,
  • b) dwanaście następnych znaków – to przyznany zwierzęciu indywidualny numer identyfikacyjny, którego:
   • – dwa pierwsze znaki – to cyfry oznaczające numer serii,
   • – dziewięć następnych znaków – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia,
   • – ostatni znak – to cyfra kontrolna;
 • 2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w górnej części po lewej stronie kolczyka.
 • Na duplikacie kolczyka cyfra rzymska oznaczająca numer duplikatu jest umieszczana nad literami „PL”
 • Kolczyki są kolory pomarańczowego

Nowe kolczyki dla świń

 • 1) numer siedziby stada zapisany za pomocą 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • 2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w części środkowej lub na kołnierzu kolczyka.
 • W przypadku duplikatu kolczyka nie stosuje się oznaczenia numeru duplikatu.
 • Kolczyki są koloru pomarańczowego

oprac. dkol na podst. tygodnik-rolniczy.pl
Zdjęcie: unsplash/EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)