Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ostatnie dni na złożenie deklaracji - inaczej kara i droższy węgiel!

Obrazek

Tylko do końca czerwca można składać deklaracje dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jeśli nie zgłosisz pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nie tylko grozi ci grzywna, ale też stracisz prawo do zakupu tańszego opału na zimę.

Karol Pomeranek22 czerwca 2022, 06:00

Przypomnijmy, że ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli/zarządzających budynkami lub lokalami. W myśl przepisów, każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek złożenie deklaracji ma każdy właściciel lub zarządca budynku.

Czekają na 6 mln deklaracji

Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, rozpoczął się 1 lipca ubiegłego roku. W poniedziałek w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków było ponad 4 mln 714 tys. deklaracji, a wg szacunków powinno ich tam trafić ok. 6 mln.

Walka ze smogiem

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem.

– Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku - informuje GUNB.

Co podajemy w deklaracji?

W deklaracji podaje się imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie) oraz adres e-mail (opcjonalnie).

Jak można złożyć dokument?

Deklaracje można składać w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Jeśli zdecydujemy się na Internet, należy wejść na stronę ceeb.gov.pl. To – zdaniem pomysłodawców – najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu.

W przypadku wersji papierowej – wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Jakie kary dla spóźnialskich?

Niestety, przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

– W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację w ramach czynnego żalu – wylicza GUNB.

Tani węgiel przejdzie koło nosa?

O złożeniu deklaracji powinni szczególnie pamiętać ci, którzy swoje domy ogrzewają węglem (ponad 2 mln domów w całym kraju) i nie chcieliby kupować go w cenie na poziomie 2,5-3 tys. zł za tonę.

Jak pamiętamy, zgodnie z niedawnym projektem dopłat dla sprzedawców, tona węgla ma kosztować znowu ok. 1 tys. zł, a sprzedawcy otrzymają stosowne rekompensaty od rządu.

Tymczasem, uwaga! W projekcie wspomnianej ustawy – jak zauważa Business Insider – znajdujemy zapis, który nakłada na kupującego węgiel obowiązek przedstawienia konkretnych dokumentów. A wśród nich znajduje się właśnie deklaracja wpisu do CEEB.

– Bez niej taniego węgla kupić się nie da. Jeśli więc do końca czerwca nie spełni się tego obowiązku, to zimą może się pojawić problem z ogrzewaniem domu. Albo po prostu trzeba będzie za węgiel zapłacić znacznie więcej – ostrzega portal.

Więcej informacji TUTAJ 

autor: kp
źródło: GUNB, Business Insider
Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)