Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wynagrodzenia lekarzy weterynarii są niedopuszczalne!

Obrazek

 

Lekarze weterynarii sprzeciwiają się zaproponowanym przez rząd stawkom wynagrodzeń. Ich zdaniem są one nie do przyjęcia a żadna grupa lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone nie może zostać poszkodowana w wyniku proponowanych zmian.

wk15 lipca 2022, 14:13

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”.

Jakie stawki wynagrodzenia ?

W dokumencie proponuje się, aby godzinna stawka wyznaczonego lekarza weterynarii wynosiła 68 zł (stawka podstawowa) a dla osoby wykonujących czynności pomocnicze 45 zł (stawka podstawowa). Od tej zasady są wyjątki ponieważ np. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach z automatyczną przesuwową taśmą lekarze weterynarii wynagradzani są od sztuki zwierzęcia. Np. 12,10 zł od sztuki bydła, 4,48 zł od sztuki świni lub 5 groszy od sztuki drobiu. Z tym że wynagrodzenie za rozpoczęty nadzór każdorazowo nie może być niższe niż 68 zł.

W ocenie skutków regulacji ministerstwo rolnictwa podało, że w przypadku czynności takich jak sekcja, obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę podwyższono dotychczas obowiązujące stawki o 60-276%.

Sprzeciw lekarzy weterynarii

W sprawie rozporządzenia 12 lipca odbyły się już rozmowy z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, która negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia i poinformowała, że w obecnej formie jest nie do przyjęcia dla lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone. - W dalszych negocjacjach będziemy kierować się zasadą, że żadna grupa lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone nie może zostać poszkodowana w wyniku procedowanej nowelizacji rozporządzenia o wynagrodzeniach. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niedopuszczalne jest zwłaszcza obniżanie niektórych stawek. Za kuriozalne przyjmujemy oparcie przez MRiRW wyliczeń stawek wynagrodzeń na podstawie sprawozdań budżetowych powiatowych inspektoratów weterynarii z 2019 roku – czytamy w komunikacie KILW po rozmowach .

Uzgodnienie stanowiska 

W najbliższy poniedziałek spotkają się w tej sprawie sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego, skupiającego najważniejsze organizacje reprezentujące lekarzy weterynarii, aby uzgodnić wspólne stanowisko i zaplanować dalsze posunięcia.
- Liczymy, że zaplanowane kolejne negocjacje z MRiRW w tej sprawie przyniosą rozwiązania w postaci uwzględnienia zgłaszanych przez nas szczegółowych uwag do projektu rozporządzenia. Jeżeli tak się nie stanie będziemy informować o podjęciu bardziej stanowczych działań oczekiwanych przez nasze środowisko – czytamy w komunikacie.

Z danych MRiRW wynika, że obecnie 5842 lekarzy weterynarii wykonuje czynności zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii. A 900 osób czynności pomocnicze.

Zakłada się, że rozporządzenie zwiększy wydatki z budżetu państwa o kwotę ok. 22,2 mln zł.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)