Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pogłowie dzików spadło – jakie PZŁ ma na to dowody?

Obrazek

 

Więcej polowań i mniej pozyskanych dzików. Myśliwi twierdzą, że to dowód na skuteczność ich działań oraz spadek pogłowia dzików. Zdaniem Polskiego Związku Łowieckiego ten sukces był możliwy dzięki zniesieniu okresu ochronnego na polowania na te zwierzęta oraz dopuszczeniu do stosowania przez myśliwych termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych.

wk3 sierpnia 2022, 12:35

Pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń został stwierdzony w Polsce w lutym 2014 r. w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim. Od tego czasu zasięg występowania choroby się powiększył, obejmując swoim zasięgiem większą część terytorium Polski. Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, śląskie i opolskie są jedynymi, w której nie stwierdzono dotąd przypadków ASF.

Co robią myśliwi?

Polski Związek  Łowiecki zapewnia, że od początku wystąpienia ASF myśliwi aktywnie uczestniczą w zwalczaniu tej choroby oraz działają na rzecz ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Działania te skupiają się na dwóch obszarach:

·       odstrzale dzików w celu ograniczenia liczebności i zagęszczenia ich populacji

·       poszukiwaniu dzików padłych w celu wyeliminowania ze środowiska potencjalnych źródeł zakażeń.

Redukcja liczebności populacji dzików

Tymczasem z danych PZŁ wynika, że działania te są skuteczne oraz udało się osiągnąć zamierzony efekt redukcji liczebności populacji dzików, która stale wykazuje utrzymującą się tendencję spadkową.

Od łowieckiego roku gospodarczego 2020/2021 odnotowuje się bowiem wyraźny spadek pozyskania dzików przy jednocześnie rosnącym zaangażowaniu myśliwych w realizowanie odstrzałów planowych i sanitarnych.

W łowieckim roku gospodarczym 2020/2021, w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 8,22 %, przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych oraz wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 21,62%. Z kolei w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 28,75 % przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 5,67 % i wzroście o 21,85 % liczby polowań zbiorowych

Trend spadkowy liczebności i zagęszczenia populacji dzików nadal się utrzymuje i jest wyraźnie widoczny również bieżącym łowieckim roku gospodarczym. PZŁ podkreśla, że dane są w pełni wiarygodne i udokumentowane.

- Z powyższej analizy jednoznacznie wynika, iż pomimo rosnącego zaangażowania myśliwych w wykonywanie polowań i odstrzałów sanitarnych liczba odstrzeliwanych dzików maleje – a to właśnie dane dotyczące pozyskania są najlepszym wyznacznikiem liczebności populacji. Skoro zatem pomimo rosnącej liczby wykonywanych polowań i odstrzałów sanitarnych spada liczba odstrzeliwanych dzików, to w sposób jednoznaczny oznacza, że liczebność dzików spada, a tym samym działania podejmowane przez myśliwych są skuteczne i efektywne – pisze Polski Związek Łowiecki.

Skuteczny jak noktowizor

Zdaniem PZŁ w walce z Afrykańskim Pomorem Świń, z perspektywy zadań realizowanych przez myśliwych, kluczowe są dwa wydarzenia:

·       wejście w życie przepisów znoszące okresy ochronne dla dzików

·       wejście w życie przepisów umożliwiających myśliwym stosowanie termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych.

- Ostatnia z ww. zmian okazała się przełomowa i doprowadziła do rekordowego w historii miesięcznego pozyskania dzików na poziomie przekraczającym 50 tyś osobników miesięcznie. Od tego czasu, tj. od łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 liczba odstrzeliwanych dzików w analogicznych miesiącach, pomimo rosnącego zaangażowania myśliwych stale maleje, co jest najlepszym dowodem na spadek liczebności ich populacji – czytamy w informacji Polskiego Związku Łowieckiego.

Jednocześnie PZŁ zauważa, że w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 z powodu pandemii Covid-19 nie odbywały się polowania zbiorowe, co nie przeszkodziło myśliwym w efektywnym realizowaniu odstrzałów, którzy w związku z brakiem możliwości organizowania polowań zbiorowych skoncentrowali swoją łowiecką aktywność na polowaniach indywidualnych i odstrzałach sanitarnych, których łączna liczba przekroczyła 5,5 mln.

Kukurydza utrudnia polowania

Aktualnie największym utrudnieniem w efektywnej, dalszej redukcji liczebności populacji dzików są wielkołanowe uprawy kukurydzy, w których wykonywanie polowań jest niemal niemożliwe. Koniecznym zatem jest wprowadzenie przepisów, które będą nakazywały fragmentowanie tego rodzaju upraw, np. przez obkaszanie ich od granicy lasu lub źródła wody. Jak duża jest skala tego problemu, najlepiej widać to po danych, z których wynika, że największe pozyskanie dzików w roku przypada na miesiące następujące bezpośrednio po zbiorach kukurydzy (listopad-styczeń).

ASF – chleb nasz powszedni

Z danych Inspekcji Weterynaryjnej wynika, że 13 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2022 r. wykryto w województwie zachodniopomorskie. Znajdowało się w nim 58 sztuk trzody chlewnej. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyło wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. Jednocześnie od początku roku na terenie kraju potwierdzono ponad 1200 ognisk ASF u dzików. W efekcie, jak widać na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii, znaczna część kraju jest cały czas objęty ograniczeniami związanymi z występowaniem ognisk ASF.

wk
Fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)