Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc dla rolników poszkodowanych w poprzednich latach

Obrazek

Ponad 50 mln zł chce przeznaczyć resort rolnictwa na pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe oraz oszukanych przez punkty skupu w poprzednich latach. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie przesłane do konsultacji społecznych. Zakłada ono udzielnie pomocy dla tych rolników, którzy zostali poszkodowani nawet w …2014 r.

wk13 sierpnia 2018, 15:46
Konkretnie chodzi o:
  • producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w 2017 r. w związku z wystąpieniem huraganu deszczu nawalnego lub gradu,
  • producentów świń i tytoniu, którzy w związku z upadłością firm skupujących w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty za zbyty towar.

Wniosek o udzielnie pomocy może być złożony do 30 listopada.

Do ministerstwo rolnictwa od dawna napływały sygnały od grupy rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, a którzy nie otrzymali w 2017 r. żadnej pomocy mimo jej uruchomienia. Dlatego zdecydowano się wrócić do tematu. Pomoc będzie przyznawana na drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a będzie ona wynosiła:
  • 1000 zł na hektar powierzchni upraw rolnych poszkodowanych przez huragany, deszcze nawalne i grady jeżeli szkody powstałe objęły co najmniej 70% powierzchni danej uprawy,
  • 500 zł na hektar powierzchni upraw rolnych poszkodowanych przez huragany, deszcze nawalne i grady jeżeli szkody powstałe objęły mniej niż 70% powierzchni danej uprawy,

Jak na razie za taką pomoc rząd chce przeznaczyć 33,3 mln zł. Ale jeżeli wniosków będzie więcej niezbędne będzie ustalenie współczynnika korygującego wysokość pomocy.

Dawne upadłości

Druga forma pomocy przewidziana przez resort rolnictwa dotyczy sprawa z lat 2014-2017 i dotyczy niezapłaconych rolnikowi należności za dostarczone świnie i tytoń, gdyż w stosunku do takich podmiotów prowadzone są obecnie postępowania upadłościowe. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej w tych konkretnych przypadkach odzyskanie należności przez rolników jest praktycznie niemożliwe. 
– Uwzględniając powyższe zasadne jest uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy w związku z upadłością lub likwidacją podmiotów nabywających tytoń lub świnie w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty za zbyty tytoń lub świnie – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć:
  • iloczynu deklarowanej przez rolnika powierzchni upraw tytoniu oraz stawki pomocy w wysokości 15 tys. zł,
  • 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż tytoniu na rzecz podmiotów, które zbankrutowały.

W przypadku hodowców świń wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć:
  • kwoty utraconego dochodu obliczanego jako różnica między iloczynem liczby sprzedanych świń i średniej ceny ich sprzedaży,
  • 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż świń na rzecz podmiotów, które zbankrutowały.

Resort rolnictwa planuje wydać na powyższą pomoc 17,5 mln zł.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)