Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc suszowa – 500 lub 1000 zł do hektara! Co to za wsparcie?

Obrazek

Rząd planuje wprowadzenie pomocy dla rolników poszkodowanych w zeszłym roku przez suszę. Dodatkowe pieniądze będą także dla hodowców i rybaków, którzy zdecydują się na zaprzestanie działalności.

wk4 kwietnia 2022, 09:21

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc suszowa

W uzasadnieniu rozporządzenia MRiRW napisało, że 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy związane z epidemią COVID-19, ale również z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Dlatego MRiRW proponuje wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Proponuje się, aby stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła:

·       1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Fundusze na zaprzestanie połowów

Zdaniem MRiRW konieczne jest także dostosowanie zdolności połowowej krajowej floty do krajowych uprawnień do połowów, a co za tym idzie konieczność trwałego zaprzestania działalności połowowej poprzez przeznaczenie statku rybackiego do zezłomowania. A zatem niezbędne są zachęty aby rybacy byli zainteresowani zaprzestaniem działalności połowowej.

W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200.000 zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi.

Pomoc dla ofiar ASF

Rząd planuje także podwyższenie wysokości pomocy dla producentów świń w związku z zaprzestaniem produkcji z powodu obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń. Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać taką pomoc.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)