Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnicy piszą list do Komisji Europejskiej

Obrazek

Rolnicy piszą list otwarty do Komisji Europejskiej w sprawie tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli nowej unijnej polityki, której celem jest ochrona klimatu. Europejscy farmerzy są gotowi do jej realizacji, ale jednocześnie zwracają uwagę, że za dodatkowymi obowiązkami powinny pójść nowe programy pomocy. A to będzie trudne, gdy w planach jest obcięcie wydatków na Wspólna Politykę Rolną. 

wk17 listopada 2019, 11:27
Pismo skierowane zostało przez COPA-COGECA na ręce Fransa Timmermansa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za kwestie zmian klimatycznych. Obawy rolników wiążą się z ambitnymi planami Brukseli dotyczącymi szeregu istotnych wyzwań o wymiarze globalnym związanych z ochroną środowiska. 

-  Jako europejscy rolnicy i ich spółdzielnie jesteśmy świadomi tych trudnych tematów i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Razem staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele: rolnictwo, które będzie zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, przestrzegać wysokich standardów w zakresie jakości, dobrostanu, zrównoważonej produkcji oraz ochrony środowiska - napisał Pekka Pesonen Sekretarz Generalny COPA-COGECA. 

Komisja Europejska ma m.in. ambitny plan, aby Unia Europejska stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji. Rolników to cieszy, gdyż od dawna odczuwają skutki zmiany klimatu i muszą poradzić sobie z coraz wyższymi kosztami ich łagodzenia oraz dostosowywania się do nich. Ale zdaniem COPA-COGECA jeżeli będzie się to wiązało z dodatkowy zadaniami dla rolników to muszą za tym pójść dodatkowe programu pomocy dla rolnictwa.

- Trzeba zachęcać rolników do inwestowania w opłacalne technologie pozwalające zmniejszyć ilość emitowanych gazów cieplarnianych i zwiększające wychwytywanie dwutlenku węgla oraz wspierające proces recyclingu. Wyżej wymienione technologie obejmują m.in. rolnictwo precyzyjne czy biogazownie wychwytujące metan z obornika - czytamy w liście otwartym. 

COPA-COGECA zwraca również uwagę na trudny temat umów międzynarodowych, które liberalizują handel żywnością na świecie. Jest to tym bardziej istotne, że w ciągu ostatniej dekady UE stała się największym światowym eksporterem i importerem produktów rolno spożywczych.

- Jakiekolwiek osłabienie dotychczasowej unijnej ochrony produktów rolnych mogłoby umniejszyć znaczenie wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji, przede wszystkim w sektorze hodowlanym, i mogłoby się przyczynić do tego, że nie udałoby się doprowadzić do redukcji emisji na świecie. W związku z tym, że działania na rzecz klimatu powinny mieć charakter priorytetowy, kwestia ta powinna znaleźć się we wszystkich umowach handlowych. Przyszłością nie jest zmniejszanie wydajności i przenoszenie produkcji do państw trzecich. Jeśli okaże się to konieczne, UE powinna zawiesić preferencje taryfowe za niestosowanie się do zapisów porozumienia w sprawie zrównoważonego rozwoju, w przypadku gdy może ono zachwiać warunkami konkurencji na niekorzyść producentów z UE - napisali unijni rolnicy w liście otwartym. 

Jednocześnie unijni farmerzy zaapelowali do Brukseli, aby koszty wdrożenia nowej polityki były rozłożone na wszystkich, od rolników i przetwórców po detalistów i konsumentów. - Nie można o nikim zapomnieć i trzeba chronić najbardziej narażone osoby przed niezamierzonymi konsekwencjami tej nowej polityki  - podsumował Pekka Pesonnen. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)