Rumunia zalewa nas tanimi ziemniakami?

Rumunia zalewa nas tanimi ziemniakami?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa skontrolowała import ziemniaków z Rumunii. To efekt doniesień rolników, którzy narzekali na masowy napływ tego warzywa oraz jego niską jakość. Kontrole już się zakończyły.

r e k l a m a

Wszystko rozpoczęło się od doniesień rolników z powiatu jarosławskiego z województwa podkarpackiego, którzy w biurach poselskich zaczęli alarmować parlamentarzystów  w sprawie skokowego wzrostu importu młodych ziemniaków  Jako główny kierunek wskazywano szczególnie Rumunię. Rolnicy prosili rząd i Sejm o interwencję.

Interpelacja poselska


– Mając na uwadze potrzebę należytej ochrony przez polski rząd polskich producentów młodego ziemniaka i ochronę polskiego produktu apeluję o podjęcie pilniej decyzji dotyczącej legalności importu na tak dużą skalę przywożonych z Rumunii ziemniaków oraz ich jakości. Temat wymaga natychmiastowej reakcji Pana Ministra ponieważ polscy rolnicy są zmuszeni obniżać i tak już niskie ceny i mają ogromne problemy ze zbytem swojego produktu – napisał w interpelacji do ministra rolnictwa poseł Mieczysław Kasprzyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W interpelacji poseł zwrócił uwagę, że na Podkarpaciu produkcją wczesnego ziemniaka zajmują się głównie małe rodzinne gospodarstwa. Dla wielu z nich import z Rumunii oznacza ogromne problemy w utrzymaniu gospodarstw i rodzin ponieważ jest to głownie źródło ich dochodów.

PIORiN kontroluje


Minister rolnictwa od razu zwróciło się o podjęcie działań do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Główny Inspektor chcąc ustalić skalę tego zjawiska, wystąpił do Wojewódzkich Inspektorów z prośbą o przekazanie danych dotyczących stwierdzanych nieprawidłowości. Otrzymane informacje nie pozwalają jednakże na stwierdzenie, że w bieżącym roku zaobserwowano w obrocie zwiększoną ilości bulw ziemniaka pochodzących z Rumunii. Nie stwierdzono również licznych nieprawidłowości w zakresie ich zdrowotności i właściwego oznakowania. W wyniku prowadzonych działań tylko w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowość polegającą na oferowaniu do sprzedaży bulw ziemniaka bez właściwego oznakowania. Podmiot został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Wolny przepływ towarów


Minister rolnictwa przypomniał również, że obrót handlowy ziemniakami na terenie Unii Europejskiej podlega prawom swobodnego przepływ towarów i usług. Oznacza to, że jeżeli ziemniaki spełniają określone, wspólne dla UE wymagania, to mogą być bez przeszkód oferowane do sprzedaży w całej Unii, a poszczególne kraje nie stosują różnego rodzaju barier, które ograniczałyby obrót takimi ziemniakami. Dla ziemniaków pochodzących z Rumunii nie ma określonych żadnych barier w swobodnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej.

Kontrole będą kontynuowane


Mimo to kontrole bulw ziemniaków oferowane na terenie Polski przez zagranicznych producentów będą kontynuowane.

– Niemniej, mając na uwadze podnoszone przez producentów kwestie wprowadzania z innych państw członkowskich UE bulw ziemniaka naruszających przepisy, Główny Inspektor zobowiązał Wojewódzkich Inspektorów do szczególnego nadzoru nad prawidłowością prowadzenia obrotu takimi bulwami – napisał resort rolnictwa.

Nie pierwszy raz


To kolejny przypadek kiedy zgłaszane przez rolników przypadki nadmiernego importu, niespełniających norm towarów rolno-spożywczych, nie są potwierdzane przez ministerstwo rolnictwa. Od wielu miesięcy organizacje rolnicze bombardują informacjami o dużych ilościach złej jakości ukraińskich zbożach.

W tej sytuacji podobnie kontrole przeprowadziła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Handlowa. Wynikało z nich, że jakość ziarna z Ukrainy jest niższa niż np. zbóż polskich, ale wciąż mieszcząca się w parametrach. Z ostatnich oficjalnych danych wynika, że w 2015 r. import zbóż w Ukrainy wynosił zaledwie ok. 170 tys. t., a w zeszłym roku nieco ponad 160 tys. Z Ukrainy kupujemy głównie kukurydzę.    wk
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii