Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rusza pomoc suszowa – pobierz wniosek!

Od dziś rusza nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez tegoroczną suszę, huragany, grad, deszcze nawalne, przymrozki wiosenne lub powodzie. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR w całym kraju.

Grzegorz Ignaczewski3 października 2019, 07:58

Pomoc przysługuje na każdy hektar poszkodowanych upraw rolnych w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję wynoszą co najmniej 30% uprawy.


Stawki pomocy

Tym razem stawki pomocy są nieco bardziej zróżnicowane, a pomoc do powierzchni wieloletnich użytków zielonych jest uzależniona od obsady zwierząt. I tak tegoroczne stawki pomocy wynoszą:

  • 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej,
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.


Dla nieubezpieczonych stawka w dół

W tym roku obowiązywać ma również zasada, że w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli przynajmniej połowy upraw (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) od przynajmniej jednego ryzyka taka pomocy będzie zmniejszona o połowę. W przypadku suszy, jak udało się nam ustalić, za dzień na który obowiązek ubezpieczenia upraw będzie sprawdzany, ma być uznawany dzień złożenia wniosku o szacowanie strat.

Wiadomo również, że tak jak w ubiegłym roku pomoc będzie pomocą publiczną niezaliczaną do limitu pomocy de minimis, jeżeli oszacowane przez komisje straty w całym gospodarstwie wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji. Jeżeli natomiast oszacowane straty nie przekraczają 30%, udzielana pomoc będzie pomocą de minimis.


Konieczne dokumenty

Aby z pomocy skorzystać, trzeba będzie oczywiście do wniosku dołączyć protokół strat. Bez tego dokumentu nie ma co liczyć na jakąkolwiek pomoc. Jednak w tym roku dodatkowo konieczne jest dołączenie oświadczenia producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję, zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie (choć ARiMR ma przecież te dane w swoim systemie IRZ). Dotyczy ono oczywiście tych rolników, którzy takowe zwierzęta w gospodarstwie posiadają.

Sam formularz wniosku przypomina ten ubiegłoroczny ale został odchudzony od tabele w których rozpisywało się poszczególne uprawy. Wniosek można pobrać ze strony ARiMR.
Nabór jak na razie zaplanowano do 31 października, nie wiadomo jednak, czy do tego czasu wszyscy poszkodowani rolnicy otrzymają już zaakceptowane przez wojewodów protokoły strat. W tym roku urzędy wojewódzkie maja znacznie więcej dokumentów do obrobienia i może to potrwać dłużej niż do końca bieżącego miesiąca. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)