Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Spóźnione wnioski o dopłaty do nawozów nie będą akceptowane

Obrazek

Tydzień temu pisaliśmy, o tym, że KRIR zawnioskował do resortu rolnictwa o uznanie wniosków na dopłaty do nawozów, które wpłynęły do ARiMR po 31 maja, gdyż były wysyłane pocztą, a termin dotarcia dokumentów nie zależy od rolnika. Wówczas powinna się liczyć data na stemplu pocztowym. Resort rolnictwa szybko odpowiedział na apel. 

Dorota Kolasińska13 czerwca 2022, 13:58
Termin naboru wniosków o dopłaty do nawozów zakończył się 31 maja br. Część rolników wysłała dokumenty pocztą, jak to zwykle bywa w przypadku składania wniosków do ARiMR. KRIR zaapelowała o uznanie daty stempla na przesyłce, a nie datę wpływu do Agencji. Rolnicy wskazywali wówczas taką potrzebę, gdyż nie zawsze dokumenty do placówek docierają na czas i nie jest to zależne od rolników. 

Ponadto niektórzy rolnicy nie wiedzieli, że wniosek o dopłaty do nawozów należy złożyć po tym jak złożone zostaną dokumenty o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Zarząd KRIR zwrócił się o uznanie również tych wniosków, nawet jeśli wpłynęły w odwrotnej kolejności. 

Resort rolnictwa udzielił szybkiej odpowiedzi na apel KRIR. Niestety niekorzystnej dla rolników... 
MRiRW twierdzi, że nie ma możliwości zmiany przepisów dot. udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych, gdyż w jego paragrafach zawarta była informacja o kolejności składania wniosków - najpierw wnioski o dopłaty bezpośrednie, dopiero w drugiej kolejności wnioski o dopłaty do nawozów. W tym zakresie resort rolnictwa zmian nie przewiduje. 

- Zgodnie powyższymi przepisami wnioski o powyższą pomoc można było złożyć do dnia 31 maja 2022 r., przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Ponadto przepisy, zgodnie z którymi za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do właściwego biura powiatowego Agencji są wprowadzane w przypadku gdy pomoc musi zostać udzielona w określonym terminie lub gdy planowane jest szybkie uruchomienie pomocy - podaje MRiRW. 

Na ten cel rząd przeznaczył 3,9 mld zł, a pomoc zostanie przekazana, gdy wnioski zostaną zweryfikowane, zaakceptowane i wyliczone. W sytuacji, jeśli budżet na dopłaty do nawozów przekroczy 3,9 mld zł, zostanie zastosowany współczynnik korygujący, a dopłaty proporcjonalnie zmniejszone. 

oprac. dkol na podst. KRIR
Fot. KolasińskaPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)