Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Szykują się ogromne zmiany w transporcie zwierząt - skrócenie czasu i wyższa kontrola!

Obrazek

Parlament Europejski powołał komisję śledczą ds. ochrony zwierząt podczas transportu, aby ocenić sytuację w całej Europie po przegłosowaniu rezolucji wzywającej do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w tym zakresie. W grudniu 2021 roku komisja przyjęła sprawozdanie końcowe, nad którym cały Parlament zagłosuje pod koniec stycznia.

Dorota Kolasińska16 stycznia 2022, 15:19

Dyskusja nad dobrostanem zwierząt podczas dalekiego transportu staje się coraz bardziej intensywna, a kontrole coraz częstsze, głównie dlatego, że obserwuje się liczne uchybienia w przepisach.

- Ważne jest, aby zapewnić ten sam poziom ochrony zwierząt w trakcie całej podróży, tak jak istotne jest, aby przewoźnicy i kierowcy musieli przestrzegać jednego zbioru przepisów w transporcie transgranicznym – powiedziała przewodnicząca powołanej komisji, Tilly Metz (Zieloni/WSE, Luksemburg).

Komisja stwierdziła, że występują systematyczne uchybienia w egzekwowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu i przedstawiła zalecenia zmian przepisów, które wejdą w 2023 roku.


Krótszy transport zwierząt?

Komisja przede wszystkim wezwała do skrócenia czasu przewozów, a konkretnie do ośmiu godzin przed ubojem i do czterech godzin w przypadku zwierząt hodowanych w celu produkcji mleka, jaj lub rozmnażania. Chcą także lepszej ochrony młodych i ciężarnych zwierząt - zwierzęta nieodsadzone od matek nie powinny być przewożone przed ukończeniem piątego tygodnia życia (zamiast 10 dni jak obecnie), a limit dla transportu zwierząt ciężarnych powinien wynosić dwie trzecie ciąży (obecnie 90%).

W kwestii transportu poza UE, parlamentarna komisja chce, aby eksport żywych zwierząt był ograniczony do krajów gwarantujących podobne do UE standardy dobrostanu zwierząt i przestrzegających takich samych przepisów.

- Kolejnym ważnym zadaniem jest zapewnienie konsumentom UE dokładnych informacji o produktach zwierzęcych, które kupują, ponieważ daje im to możliwość wyboru najwyższych standardów dobrostanu zwierząt - powiedziała eurodeputowana Metz.

- Potrzebujemy bardziej ujednoliconych przepisów, nadzoru i sankcji - dodała europosłanka, podkreślając, że rolą UE jest 'zapewnienie równych szans rolnikom i przewoźnikom'. W sprawozdaniu komisja zaleca centralizację niektórych kluczowych aspektów na szczeblu UE, takich jak ustanowienie kryteriów homologacji pojazdów i statków. Rolnicy otrzymują wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej, ale zdaniem eurodeputowanej, potrzebne są 'konkretne rozwiązania', aby poprawić dobrostan zwierząt.

Posłanka zaznaczyła, że trzeba szukać rozwiązań lokalnych i funkcjonalnych m.in. ubojni mobilnych i uboju w gospodarstwach, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu liczby stresujących podróży do ubojni.

- Wielu rolników ubolewa nad brakiem przejrzystości i kontroli w obecnym systemie; większość z nich troszczy się o zwierzęta hodowane lub urodzone w ich gospodarstwie, ale często nie wiedzą, jaki los czeka je po sprzedaży – dodała europosłanka.

Oprac. dkol na podst. europarl.europa.eu

Fot. Envanto elementsPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)