Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym!

Obrazek

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, aby ułatwić sprzedaż żywności do sklepów i restauracji w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto zmienią się też przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego!

Dorota Kolasińska27 września 2018, 10:42

Minister Ardanowski wczoraj podczas Forum Spółdzielczości Mleczarskiej zaznaczył, że złożył projekt nowelizacji ustaw przed Radą Ministrów, które blokowały rolników i małych przetwórców do sprzedaży bezpośredniej do restauracji, stołówek czy chociażby sklepów.

Teraz ma być to łatwiejsze – mniej zezwoleń i biurokracji, podkreślał.

Rolnicy i przetwórcy będą mieli możliwość skorzystania z opodatkowania 2 proc. ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży określonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Przewidziano podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł.

Ponadto zaproponowano odejście od ograniczenia wielkości sprzedaży do ilości, która może być sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Rada Ministrów dodatkowo, zmieniając ustawę o sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznym musiała dostosować do niej również ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wszystkie z projektów nowelizacji ustaw zostały złożone przez ministra rolnictwa, na liczne prośby rolników i przetwórców.

 W projekcie noweli ustawy przewidziano ułatwienia dotyczące prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę. Zaproponowano m.in. zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Chodzi o podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią (w ramach rolniczego handlu detalicznego) lub działalność marginalną, lokalną ograniczoną (MLO).

Nowe przepisy zakładają zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności (żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego). Chodzi o produkcję odbywającą się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to naprawdę małym zakładom przetwórczym będzie na rynku łatwiej, a konsumenci skorzystają z większej gamy lokalnych, tradycyjnych i zdrowych produktów.

 

dkol/premier.gov.pl/krir.pl

 

 Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)