Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku: dopłaty zostają, ale...

PILNE: Komisja Europejska przedstawiła komunikat dotyczący kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku. Dobra wiadomość jest taka, że dopłaty zostają – ale sposób ich dystrybucji się zmieni.

Grzegorz Ignaczewski29 listopada 2017, 15:15
Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdził: Wspólna Polityka Rolna (WPR) będzie realizować nowe cele, takie jak wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnego, wzmocnienie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu oraz wzmocnienie tkanki społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Oznacza on również znaczącą zmianę realizacji wspólnej polityki rolnej. Obecny system zostanie zastąpiony nowym systemem wdrażania, w którym, zgodnie z zasadą pomocniczości, znacznie większą rolę odgrywać będą państwa członkowskie i regiony. Co to oznacza w praktyce?
Liczą się efekty
W ramach nowego, uproszczonego i bardziej elastycznego podejścia zachowana zostanie struktura dwufilarowa – czyli dopłaty bezpośrednie oraz programy rozwoju obszarów wiejskich. Jednak w nowym rozdaniu KE stawia na efektywność wydatkowania pieniędzy. Większa waga będzie przywiązywana do monitorowania postępów niż do zgodności – czyli przestrzegania narzuconych reguł. Dla KE kluczowe jest zapewnianie, aby finansowanie przynosiło konkretne rezultaty.

Jednocześnie zmienia się podejście do wdrażania WPR. Na szczeblu UE określane będą szczegółowe działania, służące realizacji celów stawianych WPR. Każde państwo UE opracuje następnie własny plan strategiczny określający, w jaki sposób zamierza ono osiągnąć wspomniane cele. Plany te będą zatwierdzane przez Komisję.

Oznacza to, że państwa członkowskie będą w większym stopniu mogły dostosować wymagania WPR do lokalnych realiów – w tym systemu dopłat bezpośrednich. Komisja zamierza dać państwom członkowskim również więcej swobody co do kształtowania systemów kontroli – w tym systemu kar. W założeniach taki system ma między innymi ograniczyć biurokrację, z która mierzą się obecnie rolnicy.
Co zmieni się w dopłatach?
Czy będą równe we wszystkich krajach? Tego jak na razie nie wiadomo. Komunikat wskazuje tylko na konieczność zmniejszenia różnic w wysokości wsparcia pomiędzy rolnikami z różnych części Europy. Komisja wskazuje jednak na ich kluczowe elementy takie jak:
    •    Obowiązkowy capping – czyli ograniczenie kwoty dopłat na gospodarstwo (obecnie to 150 tys. euro),
    •    Możliwość wprowadzenia degresywności dopłat jako formy ograniczenia wsparcie dla największych gospodarstw,
    •    Zwiększenie roli płatności redystrybucyjnej jako sposobu na wsparcie małych i średnich gospodarstw,
    •    Skoncentrowanie pomocy na aktywnych rolnikach, którzy utrzymują się z rolnictwa
Co z II filarem?
Wygląda na to, że pomoc znana dotychczas z PROW, będzie nadal dostępna. Komisja wskazuje na konieczność wsparcia restrukturyzacji modernizacji gospodarstw oraz wdrażania nowych technologii. Także wsparcie dla organizacji rolniczych – grup producenckich – zapewne zostanie utrzymane, ponieważ to w nich KE upatruje sposobu na poprawę pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym.

Inwestycje w rolnictwie mają jednak być bardziej połączone z efektywnym doradztwem gospodarczym oraz w większym stopniu oparte na wspólnym inwestowaniu.
Komisja stawi też na wykorzystanie instrumentów zarządzania ryzykiem – w większym niż dotychczas stopniu – w tym instrumentów stabilizacji dochodu. W komunikacie padła też propozycja obniżenia progu interwencji z obecnych 30% start do poziomu 20% obniżenia dochodu.


Czy będzie łatwiej?
Niekoniecznie – w komunikacie wyraźnie zaznaczono, że nowa polityka rolna powinna być jeszcze bardziej ambitna w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu. Co prawda Komisja jest za zmianą w dotychczasowym systemie greeningu, ale nadal jest za uzależnieniem dopłat od podejmowania przez rolników działań na rzecz ochrony środowiska. Część z tych działań ma być nadal obowiązkowa. O tym co wejdzie w skład „zestawu obowiązkowego” mają decydować państwa członkowskie.
UE stawia na młodych rolników
Wymiana pokoleń ma być jednym z kluczowych zadań nowej WPR. Wsparcie dla młodych rolników ma obejmować nie tylko wsparcie inwestycyjne ale także transfer wiedzy, edukację czy wdrażanie innowacji. W I filarze mają także zostać utrzymane wyższe dopłaty dla młodych rolników.
Następne kroki
Od dzisiejszego komunikatu do ostatecznej reformy droga jeszcze daleka. Odpowiednie wnioski ustawodawcze wprowadzające w życie cele nakreślone w komunikacie zostaną przedstawione przez Komisję w pierwszej połowie 2018 r., po opublikowaniu wniosku dotyczącego wieloletnich ram finansowych (MFF). Dopiero wtedy rozpoczną się żmudne rozmowy pomiędzy Komisją, Parlamentem a Radą ponieważ to te trzy instytucje muszą osiągnąć konsensus w sprawie ostatecznego kształtu WPR po 2020 roku.

gi

Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy