Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku: dopłaty zostają, ale...

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku: dopłaty zostają, ale...

PILNE: Komisja Europejska przedstawiła komunikat dotyczący kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku. Dobra wiadomość jest taka, że dopłaty zostają – ale sposób ich dystrybucji się zmieni.

r e k l a m a

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdził: Wspólna Polityka Rolna (WPR) będzie realizować nowe cele, takie jak wspieranie inteligentnego i odpornego sektora rolnego, wzmocnienie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu oraz wzmocnienie tkanki społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Oznacza on również znaczącą zmianę realizacji wspólnej polityki rolnej. Obecny system zostanie zastąpiony nowym systemem wdrażania, w którym, zgodnie z zasadą pomocniczości, znacznie większą rolę odgrywać będą państwa członkowskie i regiony. Co to oznacza w praktyce?
Liczą się efekty
W ramach nowego, uproszczonego i bardziej elastycznego podejścia zachowana zostanie struktura dwufilarowa – czyli dopłaty bezpośrednie oraz programy rozwoju obszarów wiejskich. Jednak w nowym rozdaniu KE stawia na efektywność wydatkowania pieniędzy. Większa waga będzie przywiązywana do monitorowania postępów niż do zgodności – czyli przestrzegania narzuconych reguł. Dla KE kluczowe jest zapewnianie, aby finansowanie przynosiło konkretne rezultaty.

Jednocześnie zmienia się podejście do wdrażania WPR. Na szczeblu UE określane będą szczegółowe działania, służące realizacji celów stawianych WPR. Każde państwo UE opracuje następnie własny plan strategiczny określający, w jaki sposób zamierza ono osiągnąć wspomniane cele. Plany te będą zatwierdzane przez Komisję.

Oznacza to, że państwa członkowskie będą w większym stopniu mogły dostosować wymagania WPR do lokalnych realiów – w tym systemu dopłat bezpośrednich. Komisja zamierza dać państwom członkowskim również więcej swobody co do kształtowania systemów kontroli – w tym systemu kar. W założeniach taki system ma między innymi ograniczyć biurokrację, z która mierzą się obecnie rolnicy.
Co zmieni się w dopłatach?
Czy będą równe we wszystkich krajach? Tego jak na razie nie wiadomo. Komunikat wskazuje tylko na konieczność zmniejszenia różnic w wysokości wsparcia pomiędzy rolnikami z różnych części Europy. Komisja wskazuje jednak na ich kluczowe elementy takie jak:
    •    Obowiązkowy capping – czyli ograniczenie kwoty dopłat na gospodarstwo (obecnie to 150 tys. euro),
    •    Możliwość wprowadzenia degresywności dopłat jako formy ograniczenia wsparcie dla największych gospodarstw,
    •    Zwiększenie roli płatności redystrybucyjnej jako sposobu na wsparcie małych i średnich gospodarstw,
    •    Skoncentrowanie pomocy na aktywnych rolnikach, którzy utrzymują się z rolnictwa

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii