Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zasady bioasekuracji dla mysliwych w związku z ASF - cz. 2 transport tusz dzików

Obrazek
Poprzednio przypominaliśmy zasady bioasekuracji dla myśliwych w łowisku, po dokonaniu odstrzału i w czasie patroszenia dzików. Tym razem przyszła kolej na omówienie zasad bioasekuracji podczas transportu tusz.
Donata Kosicka14 grudnia 2019, 09:42
Kolejnym etapem postępowania z tuszą pozyskanego dzika jest jego transport do miejsc jego przechowywania.

Za miejsce przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików uważa się punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakład nadzorowany przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub skóry dzików, zlokalizowany na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze ochronnym, jak również poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.

Zasady bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia oraz całych dzików przed patroszeniem w obszarach z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania tusz.


1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

Zobacz jakie zasady bioasekuracji obowiązują w łowisku, po dokonaniu odstrzału oraz w czasie patroszenia dzików!
dkd na podst. www.wetgiw.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)