Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zmiany w rejestracji i identyfikacji zwierząt od 6 stycznia 2023 r.

Obrazek

6 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto ARiMR informuje, że wyłączony zostanie portal IRZ Plus, który zostanie zastąpiony nową aplikacją. Co się zmieni? 

Karol PomeranekDorota Kolasińska2 stycznia 2023, 14:02

W ustawie z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dokonano sporych zmian m.in. dotyczących ewidencjonowania, zasad czy terminów zgłaszania zdarzeń. Zapisano tam również, że paszporty bydła posłużą dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZPlus. A jeśli już o niej mowa, to ARiMR wydała w tej sprawie pilny komunikat, gdyż nastąpi przerwa techniczna w dostępie do składania zgłoszeń. 

Przerwa techniczna Portalu IRZ Plus

- Portal IRZplus zostanie wyłączony 04.01.2023 r. o godzinie 08:00 a nowa aplikacja IRZplus zostanie uruchomiona 09.01.2023 r. o godzinie 06:00 - podaje ARiMR. Jak podaje Agencja nowy IRZplus, obok wcześniej  dostępnych funkcji w Portalu IRZplus, pozwoli na składanie zgłoszeń dla nowych gatunków zwierząt: drobiu, koniowatych, jeleniowatych i wielbłądowatych oraz przegląd danych dotyczących przeprowadzonych kontroli na miejscu. Hodowcy będą posługiwać się tymi samymi danymi logowania. Również zasady zakładania konta dla nowego użytkownika aplikacji IRZplus oraz zmiany i resetu hasła użytkownik pozostają takie same.

Co się zmieni w takim razie w samym systemie i terminach zgłoszeń? 

Nowa definicja posiadacza

Przekształcony w komputerową bazę danych i uzupełniony o informacje na temat nieewidencjonowanych do tej pory w Agencji gatunków: koniowatychwielbłądowatych, jeleniowatych, a także zakładów drobiu, przekształcony zostanie dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, który zawierał dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wraz z poszerzeniem zasobów, w nowych przepisach pojawi się inna definicja posiadacza, a podstawową kategorią – w miejsce siedziby stada – stanie się działalność. 

Obowiązek zgłoszenia czterech głównych działalności:
  • siedziba stada, jeśli: prowadzi się chów, hodowlę, wypas, miejsce gromadzenia, grupę tresowanych zwierząt, ich skup, obrót nimi, pośrednictwo w tym obrocie bądź cyrk objazdowy; organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt; dokonuje się uboju tych pochodzących z innych siedzib w celu produkcji mięsa na użytek własny;
  • rzeźnia;
  • zakład drobiu;
  • zakład przetwórczy lub spalarnia.

Zasady i terminy dokonywania zgłoszeń do ARiMR

W myśl nowych przepisów, każdy z wymienionych rodzajów działalności oznaczony zostanie odrębnym numerem, a posiadacze zwierząt dotychczas nieewidencjonowanych przez ARiMR będą zobligowani do zarejestrowania:
  • siedziby stada koniowatych oraz zgłoszenia zwierząt w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
  • siedziby stada jeleniowatych i wielbłądowatych nie później niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – również od tej daty posiadacze zwierząt będą mieć 18 miesięcy na oznakowanie i zgłoszenie zwierząt;
  • zakładu drobiu oraz dokonania zgłoszenia w komputerowej bazie liczby ptaków lub jaj wylęgowych w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Terminy na zgłaszanie urodzeń i znakowanie zwierząt 

Hodowcy bydła niezmiennie na dokonanie obu czynności (zgłaszanie urodzeń i znakowanie zwierząt) będą mieć 7 dni. 
– Posiadacze owiec i kóz na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia i jego oznakowanie dostaną do 30 dni, jeśli matka była objęta wsparciem dobrostanowym. W innym przypadku znakowanie owcy lub kozy będzie musiało nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia matki wsparciem – jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia potomstwa lub przed opuszczeniem przez nie siedziby stada, w której się urodziło. 
W przypadku jeleniowatych i wielbłądowatych termin na dokonanie obu czynności wyniesie maksymalnie 9 miesięcy. Zmiana dotyczy świń, bo nowe przepisy zobligują ich posiadacza do poinformowania o urodzeniu i oznakowaniu tych zwierząt nie później niż 37 dni od zdarzenia, a informacja o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej powinna znaleźć się w komputerowej bazie w ciągu 2 dni. Gdy mowa o koniowatych, warto wiedzieć, że na zgłoszenie urodzenia ustawa da 3 miesiące, a opisu i identyfikacji będzie musiał dokonać właściwy związek hodowców koni w ciągu 12 miesięcy od urodzenia zwierzęcia – wylicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zmiana przepisów pozwoli na stosowanie tych środków identyfikacji, które zostały uwzględnione w unijnych przepisach
  • zwykłych i elektronicznych kolczyków lub opasek na pęcinę, 
  • kapsułek ceramicznych (bolusów), 
  • wszczepianych transponderów oraz tatuaży. 

Spis zwierząt dwa razy do roku 

Do końca 2025 roku rolnicy będą mogli dokonywać zgłoszeń w formie papierowej. 

– Formularze do pobrania i wydruku dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej Agencji. Później obowiązkowe stanie się informowanie o zdarzeniach dotyczących utrzymywanych zwierząt za pośrednictwem aplikacji IRZPlus, Ci, którzy robią to teraz wyłącznie elektronicznie, zostaną automatycznie zwolnieni z obowiązku prowadzenia tradycyjnej księgi rejestracji lub ewidencji – podaje ARiMR, zaznaczając jednocześnie, iż w przypadku świń dwa razy w roku (do 30 czerwca oraz do 31 grudnia) trzeba będzie sporządzać spis zwierząt, który uwzględni również nieoznakowane jeszcze zwierzęta. 

Rezygnacja z paszportów dla bydła w obrocie krajowym

To nie koniec zmian wprowadzonych wspomnianą ustawą. 

– W przypadku planowanego wywozu zwierzęcia tego gatunku do innego kraju Unii Europejskiej obowiązkowe będzie zgłoszenie tego z wyprzedzeniem 5 dni w biurze powiatowym ARiMR, które w ciągu 3 dni wyda bezpłatnie niezbędny dokument. Będzie go można odebrać osobiście, za pośrednictwem placówki pocztowej lub pobrać z systemu – po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody.
Więcej informacji o identyfikacji i rejestracji zwierząt – TUTAJ
Portal IRZplus  TUTAJ

kp/dkol
Fot. Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)