Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Znamy założenia nowego programu „Czyste Powietrze”. Kiedy rusza nabór wniosków?

Obrazek

Szczegółowe wymagania, konkretne inwestycje, dotacje lub nisko oprocentowane pożyczki. Zobacz czy możesz się ubiegać o wsparcie inwestycji.

Dorota Kolasińska11 września 2018, 13:03
Dzisiejsza konferencja prasowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zaowocowała podaniem szczegółów dotyczących programu – beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie lub nisko oprocentowane pożyczki oraz kwoty miesięcznego dochodu wymagane do określenia intensywności dofinansowania.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych domów mieszkalnych, uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza z nowo powstałych domów jednorodzinnych oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych w budynku mieszkalnym.

Budżet przeznaczony na inwestycje to 103 mld zł, w formie dotacji lub pożyczki.

 • Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe)
 • Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel ) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020r.)
 • Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A
 • Pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+
 • Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

Program przewidziany jest na 12 lat, z 10-letnim naborem wniosków, który rozpocznie się już w połowie września. Lada dzień podany zostanie termin rozpoczęcia naboru wniosków.

W ramach programu „Czyste Powietrze” i ograniczenia wymaganej emisji szkodliwych substancji do środowiska, a więc walki ze smogiem NFOŚ zorganizował wyjazd studyjny szlakiem inwestycji (zrealizowanych i w trakcie realizacji) geotermalnych na Mazowszu, Wielkopolsce i woj. łódzkim, w których mamy zaszczyt uczestniczyć.

dkol1 z 5
Dominik Bąk, NFOŚ

Dominik Bąk, NFOŚ

2 z 5
dr Kazimierz Kujda, NFOŚ

dr Kazimierz Kujda, NFOŚ

3 z 5
Joanna Król, NFOŚ

Joanna Król, NFOŚ

4 z 5
Piotr Woźny, NFOŚ

Piotr Woźny, NFOŚ

5 z 5
Słąwomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚ

Słąwomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚ

Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)