Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Buraki cukrowe, a środki ochrony roślin. Nowe prawo, będzie miało katastrofalne skutki dla rolnictwa

Obrazek

Plantatorzy buraków cukrowych oraz producenci cukru wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego zwierają szyki w walce z projektem rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Ich zdaniem wejście w życie nowego prawa w wersji przygotowanej przez Komisję Europejską będzie miała katastrofalne skutki dla rolnictwa.

wk5 maja 2023, 12:26
Pod koniec kwietnia w Parlamencie Europejskim odbyło się wydarzenie, zatytułowane „Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin: Jak sprawić, by propozycja była adekwatna do celu?”, któremu przewodniczył austriacki poseł do PE Alexander Bernhuber. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konfederację Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cukru (CEES).

Apel o realistyczne spojrzenie na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin

Uczestnicy spotkania wezwali decydentów do realistycznego spojrzenia na konsekwencje, jakie obecna propozycja rozporządzenia SUR będzie miała dla rolnictwa UE, a zwłaszcza dla produkcji cukru buraczanego. Projekt ten zakłada bowiem ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i ryzyka z tym związanego na poziomie 50% do 2030 roku.
- Proponowane przez Komisję Europejską plany redukcji miałyby znaczący negatywny wpływ na krajowe rolnictwo, szczególnie na uprawy takie jak buraki cukrowe, ponieważ doprowadziłyby do przesunięcia produkcji do krajów trzecich. Ten ruch sprawiłby, że UE byłaby coraz bardziej zależna od importu cukru z zagranicy, co jest niepokojące. Wzywamy Komisję Europejską do przyjęcia bardziej zrównoważonej polityki żywnościowej. Ochrona bezpieczeństwa żywnościowego UE musi stać się najwyższym priorytetem w prawodawstwie UE- powiedział poseł do PE Alexander Bernhuber.
- Nie opowiadamy się za utrzymaniem status quo - środowisko jest dla wszystkich i należy je chronić. Jednak rolnicy muszą być w stanie finansowo przetrwać to przejście. Zmniejszenie plonów przewidziane przez wdrożenie celów SUR zlikwiduje marże rolników i wyprze ich z biznesu – dodał Bernard von Wullerstorff, rolnik z Belgii.


Guillaume Gandon, rolnik z Francji, wyjaśnił, jak spadek dostępnych środków ochrony roślin osłabia produkcję cukru buraczanego. Efekty są już widoczne: 10% francuskich rolników zdecydowało się w tym roku zaprzestać uprawy buraków, głównie z powodu braku dostępności neonikotynoidów. Podał on przykłady ilustrujące, dlaczego arbitralne ograniczenie środków ochrony roślin i praktyczne uniemożliwienie ich stosowania spowoduje poważne trudności ekonomiczne i ekologiczne.

Brak skutecznych alternatyw. Jakie ma to konsekwencje dla rynku cukru?

Rolnicy pilnie potrzebują skutecznych, możliwych do wdrożenia i przystępnych cenowo alternatyw dla środków ochrony roślin. Jeśli nie będą one dostępne, łańcuchy dostaw rozpadną się.
- My w COPA-COGECA nalegaliśmy, że realne alternatywy są wymagane dla rolników już teraz. Potrzeba czasu, aby dostosować się do nowych technik, na przykład alternatyw biologicznych – powiedział Max Schulman, rolnik i wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. nasion w Copa-Cogeca.
A konsekwencje braku alternatywy dla ochrony roślin sięgają daleko poza rolnictwo.
- Uprawa buraka cukrowego stanie się niemożliwa na wielu obszarach w Europie, jeśli znikną kolejne substancje aktywne. Komisja Europejska musi opowiedzieć się za polityką rolną, która zapewni bezpieczeństwo dostaw dla ludności europejskiej i umożliwi zrównoważoną produkcję lokalnych produktów spożywczych – ostrzegł Markus Schöberl, dyrektor Austriackiego Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego.

wk
fot. archwium


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)