StoryEditor

Po 9 miesiącach wojny w Ukrainie znacznie mniej zwierząt gospodarskich

Według szacunków ministerstwa rolnictwa Ukrainy prawie 20% zwierząt gospodarskich było zlokalizowanych i skoncentrowanych na terenach obecnie okupowanych lub na tych, gdzie toczą się aktywne działania wojenne.
24.11.2022., 08:11h

Szacuje się, że z powodu wojny Ukraina straciła jedną piątą inwentarza żywego. W pierwszych miesiącach wojny państwu udało się częściowo przesiedlić część zwierząt z niebezpiecznych terenów, ale oczywiście nie jest to większość.

- Intensywnie pracujemy nad integracją zasad biznesowych i warunków produkcji produktów rolnych z europejskimi. Udział sektora rolnego w gospodarce Ukrainy wynosi prawie 11% PKB, co oznacza, że ważne jest zachowanie i rozwój kompleksu rolno-przemysłowego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji - poinformowała Olena Dadus, naczelnik departamentu hodowli i rozwoju ministerstwa polityki rolnej.

Hodowla trzody chlewnej w Ukrainie rozwijała się intensywnie w czasie pokoju. Jednak w wyniku działań wojennych i ostrzału rakietowego ze strony Rosji utracono znaczną część przedsiębiorstw. Przykładowo w obwodach donieckim i kijowskim całkowicie zniszczono inwentarz, a przedsiębiorstwa nie odnowiły swojej działalności. Specjaliści oceniają, że łączna liczba takich przedsiębiorstw stanowi 23% ogółu. Z kolei w obwodach odeskim, zakarpackim, czerniowieckim i iwano-frankowskim, położonych daleko od linii frontu ten kierunek aktywnie się rozwija.

- Pewna liczba gospodarstw była dochodowa. Rolnicy ci utrzymywali 600-800 krów, budowali nowoczesne obory, współpracowali z przetwórcami, a nawet tworzyli spółdzielcze zakłady przetwórcze. To ostatnie jest bardzo ważne. Nie da się skutecznie działać bez współpracy z biznesem - dodała Olena Dadus.

Kolejnym ważnym krokiem, nad którym pracuje rząd Ukrainy, a w szczególności Minagro, jest dostosowanie rozporządzeń i dyrektyw dotyczących certyfikacji produkcji zwierzęcej do wymogów UE. Zdaniem Oleny Dadus to da impuls do rozwoju branży i poszukiwania nowych rynków zbytu.

Naczelnik Dadus wezwała, aby w ramach pomocy technicznej zapewnić dostawę generatorów lub akumulatorów o różnej mocy dla przedsiębiorstw rolnych Ukrainy. Oficjalne prośby o pomoc są również publikowane na stronie internetowej Minagro. Na koniec naczelnik departamentu podkreśliła, że rzeczywiście hodowla zwierząt gospodarskich w Ukrainie ma obecnie szereg problemów, ale branża nie zniknęła i nie przestał działać. W przyszłości przywrócenie pokoju na Ukrainie jest gwarancją stabilności bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Dlatego mimo strat Ukraina wciąż ma ogromny potencjał i środki na odbudowę.

Marek Sztejer

Zniszczona przez rosyjskie lotnictwo obora w Anysowie niedaleko Czernihowa. Fot. Suspilne

Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 12:32