Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Jaką odmianę kukurydzy wybrać do siewu? Wstępne wyniki PDO - plon i wilgotność ziarna

Obrazek

Ostatnie lata to okres bardzo zmiennej pogody, która zwiększa poziom stresu środowiskowego uprawianych roślin, także kukurydzy. W gatunku tym zwykle ogranicza potencjał plonowania oraz pogarsza cechy jakościowe ziarna i masy kiszonkowej. Jaką odmianę kukurydzy wybrać do siewu? Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę? 

21 lutego 2023, 11:54

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co decyduje o plonowaniu kukurydzy?
 • Kryteria wyboru odmiany.
 • Grupy wczesności kukurydzy, a uzyskany plon.
 • Wyniki PDO - Kukurydza ziarnowa, odmiany wczesne.
 • Wyniki PDO - Kukurydza ziarnowa, odmiany średnio wczesne.
 • Wyniki PDO - Kukurydza ziarnowa, odmiany średnio późne.
 • Wyniki PDO - Kukurydza kiszonkowa.
 • Jaki wpływ ma pogoda na siew, wchody a także wegetację kukurydzy?

 

W kilku ostatnich sezonach dużą rolę w plonowaniu odgrywa też wielkość i rozkład opadów, a na deszczowanie tych plantacji może sobie pozwolić niewielu producentów. Przy zachodzących zmianach klimatu kukurydza już od momentu siewu narażona jest także na wiosenne przymrozki. W tej sytuacji przydatne okażą się odmiany z lepszym początkowym wigorem. Z kolei kwitnienie i wykształcanie ziaren to okres, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest najwyższe. W tym przypadku istotne jest, by roślina rozwinęła bujny i głęboki system korzeniowy, umożliwiając pobieranie większej ilości wody i składników pokarmowych. Natomiast brak opadów i upały skutkują słabszym zawiązywaniem kolb (osłabieniem żywotności pyłku), gorszym ich zaziarnieniem, co ostatecznie zmniejsza plony. Szczególne znaczenie w sytuacji późnych zbiorów oraz deszczowej pogody jesienią ma uzyskanie odmian tolerancyjnych na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Rośliny z rozbudowanym systemem korzeniowym oraz z mocnymi i zdrowymi łodygami są mniej narażone na wyłamania i wyleganie spowodowane silnym wiatrem, ograniczając potencjalne straty. Jaką odmianę kukurydzy wybrać do siewu?

Dobry wybór odmiany kukurydzy to większe szanse na powodzenie uprawy

Trafny wybór odmiany zwiększa potencjał plonowania kukurydzy, a więc i szanse na powodzenie uprawy. Dlatego też, szukając odpowiedniej odmiany do wysiewu, należy kierować się takimi kryteriami, jak:

 • kierunek jej wykorzystania,
 • odpowiednia wczesność,
 • plenność odmiany,
 • tolerancja na warunki środowiskowe oraz podatność na choroby i szkodniki.


fot. Jeśli w czasie wypuszczania znamion (i pylenia kukurydzy) występują temperatury powyżej 30°C, następuje przedwczesne ich zasychanie, co prowadzi do niepełnego zaziarnienia kolb i spadku plonowania.

W tym opracowaniu przedstawiamy tylko wstępne wyniki badań PDO, które dają odpowiedzi na główne kryteria doboru odmian, tj. plonowania i wilgotności ziarna podczas zbioru. Rozszerzone i bardziej szczegółowe wyniki znajdą się w późniejszym, cyklicznym opracowaniu COBORU, tj. Wynikach porejestrowych doświadczeń odmianowych. Kukurydza 2022.

Zobacz także: Czy opłaca się uprawiać kukurydzę na ziarno? Kalkulacje rolnicze 2023

Przy zakupie materiału siewnego warto wziąć pod uwagę wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), gdyż odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają większą gwarancję powodzenia uprawy, niż pochodzące ze Wspólnotowego katalogu odmian (CCA) – wyhodowane w innych warunkach środowiskowych.

Grupy wczesności kukurydzy i uzyskany plon

W 2022 r. założono w 30 krajowych lokalizacjach doświadczenia z 56 odmianami ziarnowymi kukurydzy.

 • Grupę wczesną stanowiły 22 doświadczenia, w której badano 19 odmian z Krajowego rejestru (KR) i 2 ze Wspólnotowego katalogu.
 • Z grupą odmian średnio wczesnych założono 23 doświadczenia z 18 odmianami z KR i 6 z CCA,
 • a ze średnio późną – 20 doświadczeń, w których testowano 8 odmian z KR i 3 z CCA.

fot. Doświadczenia PDO z kukurydzą zarówno kiszonkową, jak i ziarnową, prowadzone są w trzech seriach. Każdą z nich tworzy odpowiednia grupa wczesności odmian.

KR i urzędowe badania kukurydzy

Na początku grudnia 2022 r. w Krajowym rejestrze figurowało 238 odmian kukurydzy. Około 75% z nich to odmiany ziarnowe. Przy takiej liczbie trudno jest użytkownikom zorientować się w wartości i przydatności odmian, tym bardziej że plonowanie kukurydzy w poszczególnych latach podlega dużym wahaniom, powodowanym głównie przez zmienne warunki atmosferyczne. Obiektywnym sposobem sprawdzenia aktualnej wartości przynajmniej części zarejestrowanych odmian jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych (PDO), zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych na terenie kraju. Podobnie jak odmiany zarejestrowane w Polsce, w badaniach tych traktowane są odmiany z rejestrów krajów UE, tj. z Katalogu wspólnotowego CCA. Warunkiem włączenia odmian z CCA do sieci doświadczeń PDO są ich pozytywne wyniki we wcześniejszych dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku krajowych lokalizacjach. Wstępne wyniki PDO dają odpowiedzi na pytania dotyczące przede wszystkim plonowania testowanych odmian. Ten system doświadczalnictwa, koordynowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK). Zestaw testowanych odmian w typach i poszczególnych grupach wczesności ustalany jest wiosną każdego roku. W badaniach PDO kukurydza oceniana jest pod względem przydatności w dwóch kierunkach użytkowania – ziarnowym i kiszonkowym. Doświadczenia te prowadzi się w trzech seriach, a pojedynczą serię stanowi grupa wczesności: wczesna, średnio wczesna i średnio późna.


W tym sezonie układ pogody sprawił, że zróżnicowanie terminów zbioru – najpierw odmian wczesnych, a w odstępach kilkudniowych średnio wczesnych i średnio późnych, niewiele różnicowało zawartości s.m., chociaż odmiany późniejsze, pozostając dłużej w polu, miały więcej czasu na dojrzewanie oraz gromadzenie zapasowej skrobi.

 • Zawirowania pogodowe w 2022 r. sprawiły, że plony kukurydzy ziarnowej w 2022 r. były sporo niższe i bardziej zróżnicowane w rejonach. Średni plon ziarna w grupie wczesnej wyniósł 108,5 dt/ha i był o 15,2 dt/ha niższy niż w roku ubiegłym. Wilgotność ziarna wyniosła 26,9%.

 • W grupie średnio wczesnej uzyskano średni plon ziarna 111,7 dt/ha, niższy od roku 2021 o 15,1 dt/ha, przy średniej wilgotności w czasie zbioru 27,1%.

 • Średni plon ziarna odmian średnio późnych wyniósł natomiast 114,9 dt/ha, przy wilgotności 27,7%. Plony w tej grupie były niższe od roku poprzedniego o 19,4 dt/ha.

 • W doświadczeniach na kiszonkę plon ogólny świeżej masy w grupie wczesnej wyniósł 570 dt/ha i był o 52 dt/ha mniejszy od plonów z 2021 r., a plon ogólny suchej masy w tej grupie wyniósł 196 dt/ha (niższy o 11 dt/ha). Plon ogólny świeżej masy w grupie średnio wczesnej wyniósł 621 dt/ha (był o 42 dt/ha niższy), a plon ogólny s.m. był niższy od plonu z 2021 r. o 9 dt/ha i wyniósł 205 dt/ha. Grupa późna osiągnęła plon świeżej masy na poziomie 638 dt/ha (niższy niż w ub.r. o 38 dt/ha), a plon s.m. wyniósł 213 dt/ha (niższy o 4 dt/ha). W związku z niekorzystnym przebiegiem pogody, tj. znaczącym deficytem opadów, średnia zwartość s.m. u odmian kiszonkowych wyniosła 34,4% dla grupy wczesnej, 33,4% dla średnio wczesnej i 33,8% dla średnio późnej.'
fot. Przy optymalnej pogodzie podczas wegetacji roślin świeża masa kiszonki zawiera odpowiednie proporcje części zielonych i ziarna, co podnosi jej wartość pokarmową.

Jaki ma wpływ pogoda na siew, wschody i wegetację kukurydzy?

Przebieg pogody w kwietniu opóźnił siewy doświadczeń do trzeciej dekady kwietnia, a w niektórych miejscowościach wykonano je dopiero w maju. Przebieg pogody w kwietniu, kiedy średnia temperatura powietrza była niższa o 1,7°C niż w wieloleciu, utrudnił zasiewy i pogorszył wschody kukurydzy w większości regionów w Polsce. W rozwoju kukurydzy niekorzystne pogodowo okazały się również maj i czerwiec, w których niedobór opadów doprowadził do przesuszenia gleby.

Czytaj również: Mała masa tysiąca nasion (MTN) też ma dobry potencjał plonotwórczy

Przebieg wegetacji w takich warunkach sprawił, że plonowanie w poszczególnych częściach Polski było bardzo mocno zróżnicowane. Zachodnia część kraju borykała się z wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów. Odczuwalne było to zwłaszcza w newralgicznych dla rozwoju kukurydzy fazach wiechowania oraz zawiązywania kolb. Na wielu plantacjach kolby nie były w pełni zaziarnione lub się nie wykształciły.


fot. Nie tylko dobra odmiana i agrotechnika rzutują na wielkość plonów kukurydzy. W ostatnich latach duże znaczenie ma także rozkład opadów, zwłaszcza w krytycznych fazach rozwoju roślin. 

W pozostałej części Polski warunki wilgotnościowe w tym czasie były w miarę korzystne, opady następowały w okresach krytycznych, a proces zapylenia przebiegł bez większych zakłóceń. W sierpniu miejscowo dochodziło jednak do zjawisk ekstremalnych, tj. ulewnych deszczy i gradobicia, co prowadziło do strat w plonach. Wrzesień okazał się natomiast zdecydowane chłodniejszy, opóźniając dojrzewanie i oddawanie wody z ziarna.


fot. W minionym sezonie susza dokuczała producentom kukurydzy zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej części Polski. W tych rejonach niektóre uprawy nie wykształciły nawet kolby lub była ona szczątkowa. 

Karolina Piecuch, COBORU Słupia WielkaTen artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)