Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Ile dopłat bezpośrednich dostał średnio polski rolnik w każdym z województw? Mamy dane z ARiMR

Obrazek

W ARiMR trwa akcja wypłaty rolnikom zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok. W pierwszym tygodniu wypłat do rolników wysłano 4 mld zł z puli liczącej 16,98 mld zł. Tyle Agencja wypłaci za 2022 rok do 30 czerwca 2023 roku. A ile dopłat wypłacono rolnikom za 2021 rok do 30 czerwca br. i ile średnio dopłat otrzymał rolnik w swoim gospodarstwie? Publikujemy dane, które otrzymaliśmy z ARiMR. 

Bartłomiej Czekała23 października 2022, 14:07
Wypłata dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych zgodnie z unijnymi przepisami trwa od 1 grudnia roku, w którym rolnicy złożyli wnioski o wsparcie do agencji płatniczej (w Polsce jest nią ARiMR) do 30 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek. W wyjątkowych przypadkach Komisja Europejska może się zgodzić na wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych. Od kilku lat rolnictwem targają różne kryzysy, dlatego państwa członkowskie UE wnioskuję do Brukseli o wypłatę takich zaliczek by rolnicy mogli sobie lepiej radzić w kryzysie, natomiast Komisja Europejska zazwyczaj się na takie rozwiązanie zgadza.

Tak jest i w tym roku. Za zgodą KE od 17. października br. ARiMR wypłaca rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich należnych za 2022 rok do 70% ich wysokości, a płatności rolnośrodowiskowe - do 85% ich wysokości. Wypłata pozostałej części pieniędzy nastąpi po 1 grudnia br.

Ile wniosków o przyznanie dopłat złożyli rolnicy w 2021 roku?


W 2021 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych złożyło w ARiMR 1 266 997 rolników. Najwięcej wniosków, bo 196 497, złożono w woj. mazowieckim. Drugim pod względem liczby złożonych wniosków było woj. lubelskie, gdzie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus wypłynęło ich 164 587.  Najmniej zaś wpłynęło do ARiMR z woj. lubuskiego - 18 441. Przedostatnie miejsce z liczbą 25 716 złożonych wniosków zajęło w tym zestawieniu woj. opolskie.


Ile dopłat otrzymali rolnicy w 2021 roku?Średnia kwota dopłat otrzymanych przez 1 gospodarstwo rolne w Polsce wyniosła 12 199,00 zł. Najwięcej dopłat (średnio) otrzymali rolnicy w woj. zachodniopomorskim, bo 31 516,64 zł. Natomiast najmniej w woj. podkarpackim - 4 904,72 zł. Wynika to ze statystyk. Najwięcej dużych gospodarstw rolnych jest w Zachodniopomorskiem, a najwięcej drobnych - na Podkarpaciu. 

Szczegółowe zestawienie znajduje się w tabeli poniżej. Wynika z niego, że średnia wysokość dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych na 1 gospodarstwo rolne w Polsce wyniosła w 2021 roku 12 199,00 zł.

województwo liczba rolników, którym przyznano płatności bezpośrednie 2021 średnia kwota płatności bezpośrednich 2021 w zł
dolnośląskie 50 036 17 226,76
kujawsko-pomorskie 58 739 20 321,94
lubelskie 164 587 9 161,45
lubuskie 18 441 22 025,11
łódzkie 113 842 9 148,46
małopolskie 111 679 4 619,40
mazowieckie 196 497 10 920,04
opolskie 25 716 19 480,55
podkarpackie 106 842 4 904,72
podlaskie 78 267 16 169,00
pomorskie 36 923 20 926,98
śląskie 43 803 8 537,31
świętokrzyskie 79 208 6 647,65
 warmińsko-mazurskie 41 916 24 984,46
wielkopolskie 113 664 16 949,55
zachodniopomorskie 26 837 31 516,64
cała Polska 1 266 997 wniosków 12 199,00 - średnia płatność na 1 gospodarstwoUbywa gospodarstw rolnych w Polsce


O tym, że z roku na rok w Polsce ubywa gospodarstw rolnych pisaliśmy już wiele razy. Najczęstszą przyczyną jest zaprzestanie działalności rolnej z powodu przejścia na emeryturę i braku następcy lub wydzierżawienie gruntów z powodu zbyt niskich dochodów z gospodarstwa (większość gospodarstw kilkuhektarowych). W 2021 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych złożyło w ARiMR 1 266 997 rolników. W 2022 roku do ARiMR wpłynęło 1 256 594 wniosków od rolników i producentów rolnych. To oznacza, że w ciągu roku zniknęło ok. 10 403 gospodarstw rolnych. Zazwyczaj zdecydowana większość posiadaczy gospodarstw rolnych składa wnioski o dopłaty w ARiMR.

Źródło: ARiMR
Grafika: Czekała


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)