Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Płatność za zazielenienie do użytkowanych ugorów? Projekt trafił do konsultacji

Obrazek

Do gruntów ugorowanych będzie przysługiwała płatność za zazielenienie, nawet jeśli na takich gruntach prowadzona jest produkcja rolna – taki projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych. Celem zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE.

wk8 kwietnia 2022, 15:00

Minister rolnictwa skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego.

Potrzebne ugory

Zmiana zaproponowana w projektowanym rozporządzeniu jest konsekwencją wojny na Ukrainie.

„Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w zazielenieniu w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach prowadzona jest produkcja rolna (wypas zwierząt, zbiór do celów produkcyjnych, czy uprawa). Wprowadzenie odstępstwa od obowiązującej zasady na ugorach – zakazu produkcji, ma na celu umożliwienie rolnikom wykorzystania w jak największym stopniu dostępnej powierzchni do produkcji żywności i pasz dla zwierząt” czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

W związku z powyższym proponuje się rozwiązanie zgodnie z którym w 2022 r. w przypadku płatności za zazielenienie do gruntów ornych za oddzielną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw uznaje się grunty ugorowane, nawet jeśli jest na nich prowadzona produkcja rolna.

Szybka ścieżka legislacyjna

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

„Projektowane rozporządzenie zawiera korzystne rozwiązania dla rolników (i w konsekwencji konsumentów), umożliwiając w roku 2022 wykorzystanie ugorów (na których obowiązywał zakaz produkcji) deklarowanych do dywersyfikacji upraw w ramach zazieleniania do celów produkcyjnych: wypasu, zbioru do celów produkcyjnych, czy wykorzystania pod uprawę roślin, z uwagi na obecną trudną i nieprzewidywalną sytuację związaną z zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie”– napisano w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Kto skorzysta na zmianach?

Beneficjentami zmian w przepisach są rolnicy  zobowiązani do realizacji praktyki dywersyfikacji upraw. Ich liczbę szacuje się na ok. 226 tys. osób

wk
fot. envatoelements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)