Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Premia dla młodego rolnika - czy i kiedy ARiMR może karać beneficjentów?

Obrazek

Premia dla młodego rolnika to jedno z najpopularniejszych działań pomocowych z wszystkich dotychczasowych funduszy PROW. Młodzi rolnicy korzystają z niego bardzo chętnie, ale teraz wielu  z nich jest zaniepokojonych. Boją się kar, które może im naliczyć ARiMR. Czy rzeczywiście jest takie ryzyko i jak wysokie kary mogą spotkać następców w gospodarstwach rolnych? Sprawą zainteresował się rolniczy samorząd. 

wk23 lutego 2023, 06:00

Czy wątpliwości interpretacyjne w rozliczaniu się z premii dla Młodego Rolnika narażą beneficjentów tego działania na kary? Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do prezes ARiMR Haliny Szymańskiej z wnioskiem o interpretację przepisów popularnej operacji „Premie dla młodych rolników” poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W czym tkwi problem i skąd bierze się ryzyko kar dla młodych rolników?

Jeden z przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa regulujących kwestię wypłaty pieniędzy w ramach tego działania stwierdza, że: „W terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent przedkłada dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację o realizacji warunków, o których mowa w 22 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. d w zakresie utrzymania osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej oraz pkt 7, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierającą w szczególności wielkość ekonomiczną gospodarstwa”.

Dlatego Podlaska Izba Rolnicza pyta kiedy beneficjent pomocy „Premie dla młodych rolników” ma złożyć powyższą informację do dyrektora OT ARiMR? Możliwości są trzy, dlatego PIR prosi o doprecyzowanie chodzi o:

  • dokładnie 90 dni przed upływem 5 lat od dnia wypłaty I raty premii?
  • okres pomiędzy 90 -tym a ostatnim dniem upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty premii?
  • to, że rolnik ma też złożyć tę informację przed upływem 90 dni przed upływem 5 lat od dnia wypłaty I raty premii (ale jaki jest to okres 100 dni, 200 dni a może 500 dni)?

 

Jak młodzi rolnicy rozliczali się w poprzednim PROW?

W okresie programowania PROW na lata 2007-2014 każdy rolnik po otrzymaniu wypłaty I raty otrzymywał pismo z ARiMR dokładnie określające terminy w jakich musi dokonać przedłożenia odpowiednich dokumentów. Było to określone dokładną datą od… do… z dokładnie sprecyzowaną informacją co w danym terminie należy dostarczyć do ARiMR. Ponadto oddziały regionalne ARiMR wysyłały przypomnienia.

- Obecnie mamy rozpoczęty 8 rok od wejścia w życie PROW 2014-2020 i nie wiemy kiedy rolnik ma złożyć przedmiotową informację do ARiMR – napisał prezes PIR Grzegorz Leszczyński w piśmie do prezes Haliny Szymańskiej. 

CZYTAJ TAKŻE: 200 tys. zł premii dla młodych rolników: Jakie są warunki otrzymania wsparcia?


Czy pracownicy ARiMR informowali młodych rolników o tym obowiązku?

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza zwróciła uwagę, że pracownicy ARiMR w latach poprzednich informowali, iż jest to termin od dziewięćdziesiątego dnia do ostatniego dnia przed upływem 5 lat od dnia wypłaty I raty premii. Prawdopodobnie traktowali to w ten sposób, że jest to zapis analogiczny do podobnego działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2014. Rozporządzenie regulujące te działanie również zawierało podobny zapis odnośnie zobowiązania rolnika do rozliczenia się przed upływem 5 lat od wypłaty pomocy.

Rozporządzenie mówiło, że beneficjent powinien przedłożyć w Agencji:

  • ankietę monitorującą zawierającą informacje niezbędne dla celów monitorowania i oceny Programu oraz tabelę zawierającą wskazanie osiągniętej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję - do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy oraz na każde żądanie Agencji;
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy - w terminie 60 dni przed dniem upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy

Jego zapisy w tamtym czasie były interpretowane w następujący sposób dokumenty należało dostarczyć od dnia 60-tego do dnia ostatniego od upływu 5 lat od pomocy.

Czy młody rolnik może się spodziewać kary od ARiMR?

- Z informacji pozyskanych od doradców rolniczych wiemy, że większość rolników informację o realizacji warunków wraz z niezbędnymi załącznikami złożyła w terminie od 90 do ostatniego dnia od dnia wypłaty I raty pomocy, traktując ten zapis analogicznie do poprzedniego okresu wsparcia młodych rolników. ARiMR obecnie podaje informację, że prawdopodobnie jest to błędny termin. W chwili obecnej nie ma jeszcze wezwań co do błędnego terminu, ani też sankcji, ale informacja ze strony ARiMR, że rolnik dla bezpieczeństwa powinien złożyć taką informację 2 razy tj. przed 90 tym dniem i po 90 dniu jest nie do przyjęcia – czytamy w piśmie G. Leszczyńskiego, który zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii i wysłanie do rolników stosownych informacji w których ten termin będzie zapisany jednoznacznie.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej jeżeli okazałoby się, że odpowiednim terminem byłby okres przed rozpoczęciem 90 dni od dnia wypłaty I raty pomocy, to ARiMR powinna wskazać jaki to miałby być okres. Zwłaszcza, że zakres czasowy jest ogromny, dla niektórych może to być nawet 2 lata przed upływem 5 lat. Jaki rok przyjmować wówczas do wyliczeń pytają rolnicy.

Prezes PIR: Należy odstąpić od kar finansowych!

- Ponadto zdaniem samorządu rolniczego, należy odstąpić od kar finansowych, które wynikałyby ze złożenia informacji o realizacji warunków wraz z niezbędnymi załącznikami w nieodpowiednim terminie. Brak interpretacji, jak również brak jednoznacznego wskazania daty realizacji tego zobowiązania nie może narażać w tak trudnych czasach rolników na dodatkowe koszty i powodować, iż zawiłość i niejasność przepisów doprowadzi z czasem do likwidacji wielu gospodarstw rolnych - podsumowuje szef Podlaskiej Izby Rolniczej.

Czekamy zatem na odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


CZYTAJ TAKŻE: Jakie będą dotacje dla młodych rolników i inwestycje dla gospodarstw w KPS?Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)