Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zmiany w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej - dopłaty, aktywny rolnik, dobrostan zwierząt i rolnictwo węglowe

Obrazek

Wielkimi krokami zbliża się kolejny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe z PROW. Tym razem będą w nim duże zmiany, ponieważ w życie wchodzi Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027. Pojawią się m. in. ekoschematy, czyli powiązanie dopłat bezpośrednich z konkretnymi praktykami na rzecz upraw i zwierząt w gospodarstwie. Ale w zatwierdzonym PS WPR będą kolejne zmiany. Resort rolnictwa chce je wprowadzić tak szybko jak się da, aby zdążyć przed 15 marca 2023 roku, czyli dniem rozpoczęcia naboru wniosków przez ARiMR.

wk27 grudnia 2022, 15:59

W resorcie rolnictwa trwają intensywne prace legislacyjne, poprzedzone konsultacjami i spotkaniami z rolnikami oraz branżowymi organizacjami rolniczymi. W wykazie prac Rady Ministrów znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Dlaczego w PS WPR potrzebne są zmiany?

Przypomnijmy, że polski Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 Komisja Europejska zatwierdziła 31 sierpnia 2022 r. Ale od razu pojawiły się głosy, że potrzebne są jego zmiany.

– Będziemy zgłaszać mnóstwo uwag. W ciągu dwóch, trzech tygodni te uwagi pójdą do Komisji Europejskiej. I czekamy na pozytywną reakcję. Nie zależy mi, aby komplikować system, tylko go upraszczać. Jeśli Komisja Europejska będzie to akceptować, a różnie to bywało, to dobrze. Choćby te 80% okrywy śnieżnej, my upieraliśmy się przy 50%. Ale cieszę się z deklaracji pana komisarza, że będzie wszystko akceptował – mówił 10 grudnia br.  szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas wspólnej konferencji z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim

Za tą deklaracją poszły czyny i jeszcze przed Świętami pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów wraz z uzasadnieniem.

- W wyniku nowych wyzwań społecznych i gospodarczych i w związku z obecną sytuacją wywołaną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym m.in. gwałtownym wzrostem kosztów produkcji, istnieje potrzeba dokonania zmian niektórych regulacji dla instrumentów interwencji objętych Planem i dostosowania ich do nowych gospodarczych uwarunkowań – czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Co dla rolników niosą z sobą zmiany w PS WPR?

ostatecznie w wyniku uzgodnień i konsultacji zaproponowane przez Polskę zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dotyczą następujących  obszarów:

  • zmiany w części dotyczącej interwencji Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi;
  • zmian w części Warunkowość - w zakresie norm GAEC 7 i 8;
  • zmian w części Warunkowość w zakresie normy GAEC 8;
  • zmian w interwencji – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - Współpraca;
  • zmiany w sposobie ustalania w pierwszym roku stosowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wysokości łącznej kwoty płatności bezpośrednich służącej do zweryfikowania spełniania warunku rolnika aktywnego zawodowo;
  • zmian w części dotyczącej interwencji Ekoschemat – Dobrostan zwierząt.

CZYTAJ TAKŻE: Jakie będą nowe dopłaty?

Wprowadzone zmiany mają m. in. ograniczyć uprawy monokulturowe na gruntach ornych oraz poprzez zwiększenie udziału rzepaku w strukturze zasiewów przyczynią się do poprawy bilansu materii organicznej w glebie. Zaproponowane zmiany będą mieć więc pozytywny wpływ na środowisko.

Ponadto w celu dbałości o racjonalne i prawidłowe wydatkowanie środków finansowych z budżetu WPR wprowadzono zmiany, których efektem będzie wyeliminowanie ryzyka podwójnego finansowania tych samych operacji.

Jeśli zmiany to szybko - terminy gonią!

Potrzeba pilnego procedowania przedmiotowego projektu uchwały podyktowana jest również koniecznością bezzwłocznego przedłożenia Komisji Europejskiej pakietu propozycji zmian w Planie Strategicznym dla WPR, gdyż zakłada się, że projektowane zmiany mogą obowiązywać od dnia 15 marca 2023 r., a więc wdrożenie korzystnych dla rolników zmian będzie mogło nastąpić już od pierwszego naboru w ekoschematach, stanowiących dobrowolną część płatności bezpośrednich.

A co się zmieni w dopłatach bezpośrednich i płatnościach obszarowych? O tym w szczegółach opowiadała podczas VII Forum ROlników i Agrobiznesu Joanna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.wk, bcz
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)