Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Rynek mleka>

Będzie pomoc dla dostawców mleka do Bielmleku?

Ministerstwo rolnictwa szykuje pomoc finansową dla rolników z upadłej spółdzielni Bielmlek. Będzie ją można przeznaczyć na odzyskanie należności za sprzedane mleko oraz sfinansowanie wyrównania kwoty udziałów, czego domaga się syndyk spółdzielni. 

wk23 lipca 2021, 11:08
W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu ukazała się zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 


Dla kogo pomoc?


W projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie pomocy finansowej dla:

  • producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2019-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko;
  • producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Zdaniem MRiRW rozporządzenie jest konieczne, gdyż odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłościowej. 

- Aktualnie prowadzone są postępowania upadłościowe w stosunku do podmiotów nabywających od producentów rolnych mleko. Brak możliwości odzyskania należności za sprzedane mleko, a jednocześnie konieczność pozyskania środków niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności  spowodował, że poszkodowani producenci rolni znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

W zapowiedzi rozporządzenia wprost nie pada nazwa Bielmlek, ale można się domyślać, że nowe przepisy są pisane z myślą o rolnikach upadłej spółdzielni. 


Korzyści z bycia spółdzielcą


W uzasadnieniu projektu resort rolnictwa podkreślił wagę funkcjonowania rolników w spółdzielniach. Członkostwo w nich pozwala bowiem rolnikom na wspólne zarządzanie - członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta („od pola do stołu”). Ponadto, dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej producentów rolnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)