Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zachowek przy przekazaniu gospodarstwa

Obrazek

Pytanie: W 1999 r. rodzice zapisali mi gospodarstwo na podstawie tzw. umowy z następcą. Gospodarstwo obciążone było dodatkowo prawem dożywocia i służebności mieszkania na rzecz brata. Poza bratem mam jeszcze siostrę. Czy rodzeństwu w takiej sytuacji przysługuje zachowek po rodzicach?

Andrzej Sawa6 kwietnia 2016, 11:14

Odpowiedź: Na początek warto przypomnieć, czym jest zachowek. Zgodnie z treścią art. 991 kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni − dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach − połowa wartości tego udziału. Przysługująca powyższym osobom kwota jest właśnie zachowkiem.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Przepisy art. od 991 do 1011 kodeksu cywilnego określają zasady obliczania zachowku, w tym zaliczania darowizn dokonywanych przez spadkodawców za życia. Istotna z punktu widzenia niniejszej prawy jest uchwała Sądu Najwyższego z 19 lutego 1991 r. (III CZP 4/91), z której wynika, że do spadku nie dolicza się gospodarstwa przekazanego następcy w ramach umowy z następcą. W praktyce oznacza to, że rodzeństwo czytelnika nie będzie miało roszczeń o doliczenie wartości gospodarstwa do wartości całego spadku i ustalenia zachowku.

Fot. SIerszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)