Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Ustawa o nawozach i nawożeniu – pojawiły się zmiany. Istotne dla rolników?

Obrazek

 

 

 

Ustawa o nawozach i nawożeniu dostosowuje przepisy krajowe do unijnych. Głównym celem jest uporządkowanie rynku. Jakie zmiany następują?

Dorota Kolasińska10 listopada 2022, 10:52

3 listopada prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Podstawowym celem jest wdrożenie do krajowych zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. W jego zapisach znajdziemy rozszerzenie katalogu produktów nawozowych objętych prawem wspólnotowym oraz nałożenie obowiązku organizacji i wyznaczenia organów, które będą nadzorować rynek, ponadto wdrożone zostaną zasady systemu sankcyjnego za naruszenia w przepisach podczas wprowadzania tych substancji na rynek. 

Nadzór na rynku nawozów

Unijne przepisy wymusiły wdrożenie organizacji i zwiększenia kontroli rynku nawozów. Z kolei na podstawie przepisów krajowych określone funkcje nadzoru i dodatkowe kompetencje otrzymają już istniejące instytucje:

  • Wojewódzki inspektora ochrony roślin i nasiennictwa stanowi organ nadzoru rynku,
  • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009,
  • Minister ds. rolnictwa prowadzi wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych
  • Okręgowe stacje rolniczo-chemiczne będą wykonywać badania nawozów
Nowy system sankcyjny

Ustawa dodatkowo wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie, a także zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).

Jak można wywnioskować z powyższej nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, zmiany nie dotkną bezpośrednio rolników, a jedynie rozszerzono kompetencje już istniejących instytucji.

Oprac. dkol na podst. prezydent.pl/MRiRW

Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)