Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Wypadki rolnicze>

Wielkopolska: wiele pożarów na polach. Z dymem poszły też maszyny

Aż siedem pożarów zboża na pniu lub ścierniska gasili w ciągu ostatnich kilku dni strażacy z powiatu międzychodzkiego (woj. wielkopolskie). Ogień strawił m.in. 60 hektarów zboża na pniu. To niestety nie jedyne pożary na wielkopolskich polach.

Michał CzubakKamila Szałaj29 lipca 2021, 08:28

Ostanie dni były bardzo pracowite dla strażaków z powiatu międzychodzkiego. Do gaszenia pożarów na polach wyjeżdżali aż 7 razy! Płonęło nie tylko zboże, ale także baloty i sprzęt. Największy pożar miał miejsce w miniony wtorek pod Mechnaczem. Spaleniu uległo 50 hektarów ścierniska, 6 hektarów zboża, a także 50 balotów słomy. Ogień strawił również kombajn, który w tym czasie pracował na polu. Akcja gaśnicza nie była łatwa z uwagi na wiatr, który sprzyjał rozprzestrzenianiu płomieni. Z ogniem walczyło 16 zastępów straży. Jak ustaliła straż, do pożaru doszło podczas prac polowych.

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły pożaru ściernisk
 pod Luboszem, w okolicach Kurnatowic, a także w pobliżu miejscowości Kaczlin. Strażacy interweniowali też w Łężcach i dwukrotnie w Rozbitku. Z kolei w Szamotułach (pow. śremski) spłonęły baloty.

Kombajny i prasy poszły z dymem

W trakcie pożarów podczas prac polowych często także ogień zajmuje sprzęt rolniczy. Tak było właśnie w Rozbitku pod Międzychodem, nieopodal Dolska (powiat śremski) oraz w Młynkowie (powiat szamotulski). We wszystkich tych przypadkach ucierpiał sprzęt rolniczy. W Rozbitku oraz pod Dolskiem płomienie strawiły kombajny zbożowe, a w Młynkowie ogień zniszczył prasę do słomy.

Rolnicy ruszają na pomoc

W wielu przypadkach podczas pożarów ściernisk oraz zboża na pniu nieodzowną pomocą okazują się rolnicy, którzy wspierają akcje gaśnicze. Ciągnikami z pługami wyjeżdżają w pole, wyprzedzają płomienie i wykonują pas orki, który odgradza żywioł od dalszego „paliwa”. Dzięki temu udaje się ograniczyć i zminimalizować straty oraz uchronić mienie i osoby trzecie przed płomieniami.

Jak uniknąć pożaru podczas żniw?

Okres żniw to czas, kiedy dochodzi do wielu pożarów zboża. Części z nich zapewne można by uniknąć, gdyby zastosować się do kilku reguł. By nie doszło do tragedii podczas żniw, zwłaszcza w trakcie upałów, warto przestrzegać zaleceń prewencyjnych straży pożarnej.

1. Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy: 

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 • wyposażyć miejsca omłotów w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu nie jest dopuszczalne.

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

4. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać:

 • powierzchni 1.000 m2,
 • lub kubatury 5.000 m3.

5. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów
  • palnych - 30 m,
  • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

6. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej  2 m w odległości 3 m  od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

7. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

8. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

Michał Czubak, Kamila Szałaj
Fot. PSP SzamotułyPicture of the author
Autor Artykułu:Michał Czubak
Pozostałe artykuły tego autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)