Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Fiskus kwestionuje część VAT od ON – jak uniknąć sankcji?

Obrazek

W wyniku kontroli Urzędu Skarbowego rolnikowi zakwestionowano prawo od odliczenia części VAT od ON. Na co się powołać, aby uniknąć sankcji?

Roman Włodarz29 kwietnia 2023, 10:16

Czytelnik pyta: W wyniku kontroli US zakwestionowano mi prawo od odliczenia części VAT od ON. Chcę się odwołać i nie wiem, na co się powołać, aby uniknąć sankcji?

W wyniku kontroli US zakwestionowano mi prawo od odliczenia części VAT od ON. Faktycznie zużyłem 145 l/ha. Posiadam 24 ha gruntów własnych, 40 ha dzierżawy z ANR oraz 35 ha dzierżaw prywatnych, w tym 4 ha udokumentowanych, prowadzę chów bydła mlecznego. Chcę się odwołać i nie wiem, na co się powołać, aby uniknąć sankcji?

Ekspert VAT odpowiada: Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Na podatniku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość takiego odliczenia. Ponieważ nie ma żadnych formalnych współczynników czy przeliczników dotyczących takiego odliczania VAT, podatnik musi udowodnić, że odliczył VAT prawidłowo. US pomocniczo posługują się różnymi wskaźnikami przy kontroli – w przypadku paliwa rolniczego najczęściej jest to kryterium zwrotu akcyzy, czyli 110 litrów ON na 1 ha oraz 40 litrów na 1 DJP bydła. Nie znając treści protokołu pokontrolnego, nie można się odnieść bezpośrednio do opisanej sytuacji. Ogólnie obrona odliczonego VAT od środków produkcji powinna wychodzić od wartości sprzedaży opodatkowanej. Jeśli rolnik np. sprzedał produkty ze 100 ha, a udokumentowane posiadanie ma na 50 ha, to ma prawo do odliczenia VAT od nakładów na 100 ha. W przypadku produkcji zwierzęcej udokumentowanie prawa do odliczenia VAT wyższego (w przeliczeniu na 1 ha) zużycia środków produkcji jest trudniejsze i wymaga np. szczegółowych wyliczeń opartych na obrocie stada i rachunkach bilansów materiałowych. W takich przypadkach, jeśli rolnik nie jest w stanie wykonać tych obliczeń sam, powinien zwrócić się o pomoc do doradców ODR, do doradców podatkowych lub do biegłych sądowych w związku z odwołaniem się od decyzji US. W oczekiwaniu na ewentualną kontrolę US podatnik VAT, który ma dzierżawy i użytkowanie bezumowne, powinien starać się dokładnie opisywać sposób rozliczania danej faktury VAT i co najmniej raz w roku sporządzać zestawienia bilansowe gruntów, zasiewów, zbiorów, powierzchni paszowej, zużycia pasz, sprzedaży produkcji w ujęciu ilościowym itp. 


Zobacz także: Rozliczenie podatku od prądu – jak zrobić to prawidłowo?

fot. envato.elementsPicture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 05/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)