Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

„Polski ziemniak” szansą na zniesienie ograniczeń eksportowych?

Obrazek

Poprawia się sytuacja fitosanitarna w produkcji ziemniaków. Już tylko 6% tych warzyw jest porażonych bakteriozą pierścieniową. Dzięki programowi „Ziemniak polski” ma być jeszcze lepiej. A wszystko po to, aby Unia Europejska całkowicie zniosła ograniczenia w eksporcie.

wk5 sierpnia 2019, 18:14
Uprawa ziemniaka z roku na rok zmniejsza się, choć ma nadal znaczący udział w strukturze zasiewu. Według GUS w 2018 r. ziemniaki zostały wysadzone na powierzchni około 297 tys. hektarów. Ale postępująca profesjonalizacja uprawy ziemniaka powoduje, że stale zwiększa się wydajność produkcji. W 2018 r. w Polsce zebrano ponad 7,5 mln ton ziemniaków przy średnim plonie powyżej 25 ton z ha. Podczas, gdy jeszcze w 2004 r. było nieco ponad 19 ton z ha.

- Potencjał produkcyjny polskich plantacji ziemniaka nie jest w pełni wykorzystany, m.in. ze względu na występowanie na terenie kraju bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Bakteria ta ma w Unii Europejskiej status agrofaga kwarantannowego i podlega obowiązkowemu zwalczaniu. W związku z występowaniem tej bakterii na terenie kraju zostały wprowadzone ograniczenia w dostępie polskich ziemniaków do rynków pozostałych państw członkowskich UE - powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Ale jednocześnie w ostatnich latach udało się znacząco obniżyć poziom porażenia krajowych plantacji ziemniaków. Jeszcze w 2004 r. porażonych było około 23% partii ziemniaków towarowych, podczas gdy w ziemniakach ze zbioru w 2017/2018 r. porażonych było 6% partii. Postęp osiągnięto m.in. dzięki działaniom kontrolnym i edukacyjnym, prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przez doradztwo rolnicze, a także dzięki wprowadzonej pomocy finansowej na pokrycie strat związanych z występowaniem bakterii i wprowadzonymi działaniami kwarantannowymi. Ogromne znaczenie miała także rosnąca świadomość zagrożenia wśród producentów i wspomniana już, postępująca profesjonalizacja produkcji ziemniaka.

- Dzięki poprawie stanu fitosanitarnego uprawy ziemniaków w Polsce w 2017 r. w wyniku negocjacji z Komisją Europejską oraz z pozostałymi państwami członkowskimi wprowadzone zostały kolejne uproszczenia w wysyłce bulw ziemniaka z Polski. Jednak całkowite odejście od ograniczeń jest jeszcze niemożliwe, ponieważ poziom porażenia krajowych upraw jest nadal wyższy niż w większości państw członkowskich Unii - relacjonował wiceminister Romanowski.

Dlatego pod koniec 2018 r. został przyjęty „Program dla polskiego ziemniaka”, w którym stanowi kompleksową analizę najistotniejszych wyzwań i problemów stojących przed branżą oraz określa działania służące ich rozwiązaniu. Kluczowymi dla „Programu polskiego ziemniaka” są działania prowadzone w celu ograniczenia występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej w ziemniakach. Podstawową metodą walki z chorobą będzie zapewnienie zdrowego materiału nasadzeniowego. W Polsce w dużym stopniu nadal wykorzystywane są do nasadzeń ziemniaki z tzw. samozaopatrzenia, a więc o nieznanej zdrowotności.

- Obowiązek wysadzania ziemniaków wolnych od Cms, tj. sadzeniaków zaopatrzonych w paszport roślin lub ziemniaków poddanych urzędowemu badaniu na obecność bakterii, który zaproponowano w „Programie dla polskiego ziemniaka”, doprowadzi w kilkuletniej perspektywie do dalszego, znaczącego ograniczenia występowania tej bakterii w gospodarstwach zajmujących się produkcją ziemniaka. Działania tego rodzaju pozwolą na zniesienie ograniczeń w eksporcie polskich ziemniaków do pozostałych państw członkowskich Unii - obiecał wiceminister Romanowski.

Szef Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił uwagę, że Polska od katastrofalnej sytuacji w 2004 r., gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i 1/4 wszystkich wyprodukowanych i zbadanych partii ziemniaków była porażona bakteriozą pierścieniową, przeszła drugą, która jednak przyniosła efekty.

- „Program dla polskiego ziemniaka” jest dokumentem i zbiorem działań, które właśnie mają umożliwić wykonanie kolejnego kroku. Doszliśmy w tej chwili, przy pomocy dotychczas stosowanych narzędzi, do poziomu 5–6% w przypadku ziemniaków towarowych. Jeżeli chcemy radykalnie zmniejszyć stopień porażenia, to musimy podjąć działania i kwarantannowe, i promocyjne, i ekonomiczne, które są zawarte w programie - wyjaśnił Andrzej Chodkowski z PIORIN. wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)