🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Bioasekuracja, grodzenie lasów, bat na ekologów i odstrzał dzików przez wojsko, czyli specustawa dot. zwalczania ASF

18.12.2019

Drukuj

Bioasekuracja, grodzenie lasów, bat na ekologów i odstrzał dzików przez wojsko, czyli specustawa dot. zwalczania ASF

r e k l a m a

- Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazania dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzeniania się takich chorób, szczególnie u zwierząt wolno żyjących (dzikich). Wprowadzane zmiany są konieczne, w szczególności ze względu na potrzebę podjęcia, przez zaangażowane podmioty, dodatkowych działań zmierzających do usprawnienia procesu redukcji populacji dzika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru i wektora ASF - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Projekt przewiduje zmiany kilku ustawach.

Zmiana w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Aktualnie w przepisach tej ustawy brak jest przepisów pozwalających na przeznaczenie środków finansowych pochodzących z funduszu leśnego na zapobieganie dalszego rozprzestrzeniania się ASF, w tym w szczególności na wykonanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych.

r e k l a m a

Proponowana zmiana ma na celu to zmienić. Jednocześnie proponuje się umożliwienie sfinansowania kosztów ogrodzeń wykonanych przed wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy w województwach lubuskim i wielkopolskim, których celem było ograniczenie migracji dzików, w związku z ASF. 

Zmiana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ta zmiana dotyczy uproszczenia procedur w zakresie budowy niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem ASF, które mają być zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takie inwestycje są coraz bardziej powszechne w związku z walka z ASF.  

Zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie

Polecany artykuł

Specustawa o zwalczaniu ASF potrzebna od zaraz

Nowelizacja ma wprowadzić także przepisy określające możliwość wnioskowania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o udzielenie pomocy przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, ochotniczą straż pożarną czy Inspekcję Weterynaryjną w sytuacji konieczności przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Taka pomoc mogłaby polegać w szczególności na:

•    zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich,

Agrarsklep

top agrar Polska - półroczna prenumerata

top agrar Polska - półroczna prenumerata

Płacisz tylko

106,50 zł SPRAWDŹ
•    wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych,

•    kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Zmianę mając także ulec szczegółowe zasady, trybu i kryteriów oceny dzierżawców obwodów łowieckich. Ma to na celu zapewnienie merytoryczności oraz fachowości w doborze kryteriów, tak ważnych dla ukształtowania prawidłowego działania gospodarki łowieckiej w państwie.

Posłowie - wnioskodawcy chcą także zmiany sposobu powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego. Ma to na celu sprawowanie lepszego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, z pominięciem czasochłonnej procedury wyrażania opinii przez Naczelną Radę Łowiecką. Jednocześnie, uwzględniając ten cel proponuje się zapewnienie udziału ministra właściwego do spraw środowiska oraz Łowczego Krajowego w procedurze powoływania łowczego okręgowego.

Kolejna zmiana ma natomiast na celu dostosowanie obecnych zadań Polskiego Związku Łowieckiego do panującej sytuacji epizootycznej w państwie, w szczególności w zakresie ASF, poprzez uzupełnienie katalogu zadań Polskiego Związku Łowieckiego o dodanie zadania polegającego na podejmowaniu działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.

I wreszcie zobowiązanie myśliwych do konieczności przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania zasad bioasekuracji.


- Przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny polega na takim zachowaniu osób uprawnionych do wykonywania polowania, które ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub tych osób, lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby. Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną określone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w drodze rozporządzenia - napisano w uzasadnieniu projektu.

W ustawie wprowadzano też sankcję karną za brak przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji w postaci kary grzywny .

I wreszcie w projekcie pojawia się zapis, który ma walczyć z plagą utrudniania polowań przez ekologów.

Obecnie nie ma przepisów zabraniających celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania. Ponieważ polowania są działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa, mającą na celu redukcję liczebności zwierząt łownych w celu m.in. ograniczania występowania chorób zakaźnych zwierząt, ograniczania szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej, należy zatem wprowadzić przepisy zabraniające celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowań przez osobom postronne.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.


Widziałeś już nasze video "Czy choroby zakaźne wpływają na rynek zbóż? Adam Zaleski, De Heus"?

Polecane dla Ciebie:

article icon

Walka z dzikami trwa - nadal nie ma skutecznej strategii redukcji populacji

Czytaj

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody