Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Lubelska Izba Rolnicza o trzodzie w dobie ASF

Obrazek

Lubelska Izba Rolnicza jest zaniepokojona niedostatecznym działaniem ministerstwa rolnictwa, służb weterynaryjnych i kół łowickich w zwalczaniu ASF.

Andrzej Sawa29 listopada 2018, 15:16
LIR nie godzi się z sytuacją, że po prawie 5 latach walki z wirusem nie udało się u nas wyłonić żadnego zakładu, który zajmowałby się skupem zdrowych świń ze stref, po uczciwej cenie rynkowej. Na Lubelszczyźnie bywały przypadki, że za żywiec oferowano od 1,6 do 4,1 zł/kg.

– Prywatne ubojnie wykorzystują sytuację, obniżając radykalnie ceny skupu. Wyodrębniony przez rząd zakład stabilizowałby stawki za żywiec ze strefy, prowadząc skup interwencyjny – mówi Piotr Burek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Zarząd LIR w swoim stanowisku skrytykował też pracę Inspekcji Weterynaryjnej. Zarzucił, że niektórzy jej pracownicy nadinterpretują zasady bioasekuracji, nie podchodzą elastycznie do sytuacji zastanych w gospodarstwie, np. sugerując działania naprawcze.

– Najpierw w trybie administracyjnym ostrzec rolnika przed karą, zlecić mu działania naprawcze. A nie od razu surowo karać finansowo – uważa prezes.

Zdaniem izby odstrzał sanitarny nie wszędzie przyniósł efekty, niektóre koła łowieckie zawodzą. Zarząd domaga się utylizowania zabitych lub padłych dzików w wyznaczonych do tego miejscach w gminie. Podaje przykład Litwy, gdzie utylizacja w terenie odbywa się w mobilnych piecach lub wykopanych rowach z kwasem – na Białorusi. W programach zarządzania kryzysowego w każdej z zagrożonych gmin powinny być wyznaczone miejsca do lokalizacji takich instalacji.

– W gminach powinny być wyznaczone grzebaliska dla padłych zwierząt. Transport truchła do utylizacji przez wiele kilometrów jest bardzo drogi i niebezpieczny – twierdzi Burek.

LIR domaga się większego nadzoru nad systemem identyfikacji warchlaków od momentu ich zakupienia za granicą, a następnie monitorowania ich aż do uboju. System ten umożliwi uzyskanie konkretnych danych o poziomie produkcji świń w systemie nakładczym z importowanych warchlaków.
as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)