StoryEditor

Nauka z praktyką na UP w Poznaniu

 Trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów dualnych „Żywienie zwierząt”, które łączą wiedzę o żywieniu zwierząt z praktyką w firmach paszowych.
07.02.2020., 10:02h
Mające swoje początki w 2019 roku stacjonarne studia magisterskie „Żywienie zwierząt” o profilu praktycznym, które są prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach są realizowane we współpracy z kilkoma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze żywienia zwierząt, produkcji pasz oraz dodatków paszowych. Studia drugiego stopnia realizowane są przez 3 semestry (1,5 roku), podczas których studenci zdobywają wiedzę teoretyczną (7 miesięcy), a także praktyczną (8,5 miesiąca) poprzez uczestnictwo w praktykach kierunkowych i stażach zawodowych w renomowanych wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt.
 
W pierwszej edycji kierunku Żywienie zwierząt udział biorą: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, JHJ Sp. z o.o., Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB - Cargill Poland Sp. z o.o. oraz Wytwórnie Pasz Piast.
 
W ramach staży zawodowych, będących częścią programu studiów jest finansowane wynagrodzenie dla studentów, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu oraz zwroty kosztów dojazdu na staż lub zwroty kosztów zakwaterowania podczas stażu. Dodatkowo plan studiów obejmuje kursy podnoszące kompetencje zawodowe, językowe i informatyczne.

Szczegółowy opis kierunku, a także informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Kierunek studiów dualnych Żywienie Zwierząt jest realizowany w ramach projektu "Żywienie Zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu" i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
opr. mj/UP w Poznaniu
Fot. MikułaMarcin Jajor
Autor Artykułu:Marcin Jajor

redaktor działu top bydło i topagrar.pl, zootechnik, specjalista w zakresie hodowli bydła mlecznego i mięsnego

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 11:08