Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Import soi do UE: 2/3 pochodzi z Brazylii

Obrazek

Blisko 2/3 importowanej do UE soi pochodzi z Brazylii. Stany Zjednoczone straciły istotny udział w europejskim rynku.

Dominika Mulak10 stycznia 2022, 17:32
Od 1 lipca do 12 grudnia 2021 roku UE importowała około 5,8 mln ton soi. To prawie 1 mln ton mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mniej soi z USA przez Idę


Głównymi dostawcami soi do Unii Europejskiej pozostały Brazylia i USA, jednak stosunek ilościowy między krajami znacznie przesunął się na korzyść Ameryki Południowej. Od 1 lipca do 12 grudnia 2021 roku 2/3 importu soi do UE (3,4 mln t) pochodziło z Brazylii - wzrost o prawie 20%. Z kolei Stany Zjednoczone dostarczyły prawie 1,6 miliona ton, 840 000 t mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Według Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (mbH) jednym z powodów znacznego spadku dostaw z USA mogą być szkody wywołane cyklonem Ida w terminalach eksportowych w Zatoce Meksykańskiej, co znacznie utrudniło eksport. 

Kanada pozostaje trzecim najważniejszym dostawcą z 639 300 ton, a następnie Ukraina z 104 911 ton. Odpowiada to odpowiednio udziałom w wysokości: 11% i nieco poniżej 2%.

Wkrótce tylko wyprodukowane bez wylesiania?


Unia Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP) zwraca w tym kontekście uwagę, że pod koniec listopada 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję, z którą będzie spełniać przyszłe wymogi dotyczące dowodu zakupu produktów rolnych wyprodukowanych bez wylesiania, między innymi dotyczyć to ma oleju sojowego i palmowego. Komisja chce uwzględnić publiczną dyskusję na temat pochodzenia surowców i przejrzystości całego łańcucha dostaw.

UFOP podkreśla, że te wymagania nie są niczym nowym dla przemysłu biopaliwowego, bowiem już od 2010 roku w ramach prawnie ustalonej certyfikacji zrównoważonego rozwoju wdrożono odpowiednie wymagania. W tym kontekście szczególnie ważnym parametrem jest dowód, że dany obszar był wykorzystywany jako obszar upraw przed styczniem 2008 roku.

Mając na uwadze rozpoczynającą się dyskusję na temat wdrożenia tych działań w Niemczech, UFOP domaga się, aby zakres wymagań dokumentacyjnych dla danego łańcucha towarów był odpowiedni i proporcjonalny pod względem wykonalności i biurokracji oraz aby opierał się na certyfikacji zrównoważonego rozwoju w sektorze biopaliw. Należy zapobiegać "podwójnym certyfikatom".

Potrzeba regulacji


Mając na uwadze uczciwą konkurencję niezbędną z punktu widzenia ochrony środowiska i klimatu, UFOP podkreśla fundamentalną potrzebę regulacji. Według AMI wzrost eksportu w przypadku Brazylii opiera się na wykorzystaniu dodatkowych obszarów, których jednak do tej pory nie udało się zlokalizować ze względu na brak danych. 

Dzięki postępom w technologii satelitarnej oraz projektowi Global Risk Assessment Services (GRAS) finansowanemu przez BMEL, problem ten można rozwiązać. Istnieją jednak obawy o skutki delokalizacji, jeśli ważne kraje importujące, takie jak Chiny, nie ustanowią analogicznych standardów importowych. W ten sposób uzgodnione na szczeblu międzynarodowym standardy zrównoważonego rozwoju mogłyby zostać podważone, a przetworzone produkty znalazłyby się dosłownie na europejskich talerzach.

Konstantin Kockerols
Źródło: www.topagrar.com
Fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)