Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Konsultacje nt. opracowania systemu ekologicznego doradztwa odmianowego (EDO)

Obrazek

Zapotrzebowanie na produkty ekologiczne w kraju wciąż rośnie, jednak ciągle jest niewielkie w porównaniu do rynków chociażby zachodniej Europy. Plany stworzenia ekologicznego doradztwa odmianowego mają służyć poprawie tej sytuacji.

Janusz Biernacki25 czerwca 2018, 11:46
W siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem założeń systemu Ekologicznego Doradztwa Odmianowego (EDO). O potrzebie systemowego wsparcia tej branży świadczy np. fakt, że w Szwajcarii na osobę na żywność ekologiczna wydaje się rocznie średnio 234 €, a w Polsce 4 €.

W spotkaniu i w warsztatach uczestniczyli pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w tym specjaliści z punktów doświadczalnych prowadzących ekologiczne doświadczenia odmianowe oraz z centrali COBORU i stacji doświadczalnych oceny odmian wyznaczonych do prowadzenia badań dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

W pierwszym dniu spotkania w Słupi Wielkiej omówiono założenia i sprawy bieżące związane z realizacją wspólnych prac badawczych przez IUNG – PIB i COBORU, mających na celu wskazanie najlepszych odmian zbóż dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. W drugim dniu odbyły się plenerowe demonstracje poletek z doświadczeniami o profilu ekologicznym.
Źródło:COBORU
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)