Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

„Samosiewy” ziemniaków w kukurydzy

Obrazek

Tak naprawdę to nie do końca wiem, jak tych nieproszonych zeszłoroczniaków nazwać – samosiewy ziemniaków, a może przewrotnie – ziemniaki ozime… Faktem jest, że w tym roku na wielu polach, na których w zeszłym roku były ziemniaki w roślinach następczych pojawiły się ich samosiewy. Z Waszych relacji wynika, że problem dotyczy głównie kukurydzy.

dr Maria Walerowska20 maja 2020, 13:51

Jest to spowodowane coraz łagodniejszymi zimami. Również w tym roku nie było silnych mrozów, które mogłyby spowodować trwałe uszkodzenie bulw, które pozostały po zbiorze plonu głównego. Ważne jest, aby jak najszybciej zareagować, ponieważ każda taka roślin może wydać do 20 bulw potomnych. Problem polega nie tylko na tym, że konkurują one o wodę i składniki pokarmowe, ale także mogą na nich rozwijać się mszyce, które są wektorami wielu chorób wirusowych.


Będzie więcej wirusów w ziemniaku – chroń nie tylko ziemniaki!


Z motyką na słońce?

W krajowych zaleceniach trudno jest znaleźć informację na temat zarejestrowanych herbicydów, dlatego posiłkujemy się zagranicznymi zaleceniami. Badania takie prowadzone były m.in. w Niemczech w Izbie Rolniczej Dolnej Saksonii. Celem jest zapobieganie powstaniu bulw potomnych, ażeby to osiągnąć należy dążyć do likwidacji pseudo bulw matecznych. Trudno to zazwyczaj osiągnąć tylko zabiegami mechanicznymi, dlatego trzeba się wspomóc herbicydami, a i tutaj nie zawsze osiąga się efekt całkowitego ich zniszczenia. Ważne jest, aby wykonać zabieg, zanim wykształcą one bulwy potomne (najlepiej, aby ziemniaki nie uzyskały więcej niż 15 cm wysokości). Dobre efekty dawała strategia dwuzabiegowa.


Niewielki wybór herbicydów – korzystajmy z wiedzy sąsiadów

W doświadczeniach Izby Rolniczej z Dolnej Saksonii najlepszą skuteczność wykazały środki z grupy trójketonów. Najlepszy efekt chwastobójczy dał mezotrion testowany w produkcie zawierającym 480 g/l s.cz.

W pierwszym zabiegu w fazie 2–3 liści kukurydzy (BBCH 12–13) testowano kombinację składającą się z herbicydu o działaniu doglebowym + mezotrion + herbicyd zawierający s.cz. o działaniu parzącym (np. bromoksynil). Środki i s.cz. należy tak dobrać, aby dostosować je także do aktualnego zachwaszczenia plantacji innymi chwastami. Przykładowa mieszanina zastosowana w doświadczeniach to np. 2 l/ha środka zawierającego 280 g/l dimetamidu–P i 250 g/l terbutyloazyny + 0,75 l/ha środka zawierającego 100 g/l mezotrionu + 0,3 l/ha środka zawierającego 235 g/l bromoksynilu.

Do drugiego zabiegu, w momencie pojawienia się drugiej fali wschodów ziemniaków, zwykle jest to faza 6–8 liści kukurydzy, wykorzystano również s.cz. z grupy trójketonów w połączeniu z herbicydem parzącym, np. 100 g/ha mezotrionu + 70,5 g/ha bromoksynilu.


Ziemniaki „wyskoczyły” także w buraku

Problem z „samosiewami” ziemniaków mają także producenci buraków cukrowych. Tam jednak do zniszczenia „samosiewów” ziemniaka w doświadczeniach Izbie Rolniczej Dolnej Saksonii okazało się, że zadowalający efekt chwastobójczy wykazał chlopyralid. U nas substancja ta jest zarejestrowana do zwalczania chwastów 2-liściennych w buraku cukrowym. Chwasty wrażliwe to m.in.: ostrożeń, chaber, maruna, psianka, rdest plamisty, rumian polny, żółtlica. W przypadku chlopyralidu należy zwrócić uwagę na następstwo roślin – na tym polu w następnym roku nie powinny być uprawiane ziemniaki.

Fot. KonieczkaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)