Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ARiMR powoła własną spółkę IT do obsługi informatycznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji powoła do życia specjalną spółkę, która zatrudni do 300 osób i zajmie się obsługą informatyczną. W ten sposób Agencja zrezygnuje z usługodawców zewnętrznych. Czy ARiMR stać na  takie działanie?

wk8 stycznia 2022, 06:00

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która wprowadza szereg organizacyjnych zmian w  funkcjonowaniu ARiMR. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość powołania przez Agencję oddzielnej spółki, która zajęłaby się obsługą informatyczną.

Po co oddzielny podmiot?

Po co ARiMR oddzielna spółka? W celu uniezależnienia się od podmiotów zewnętrznych.

„Planuje się bowiem, że stopniowo ten wyspecjalizowany podmiot nie tylko zajmowałby się rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez Agencję, ale także sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych. Docelowo zatem większość aplikacji dedykowanych dla Agencji miałaby być wytwarzana przez ten wyspecjalizowany podmiot” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Wysokie wynagrodzenia informatyków

Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, konieczne jest zbudowanie wykwalifikowanego zespołu realizującego powyższe zadania. A to nie jest takie proste na obecnym rynku pracy. Wzrost wynagrodzeń w branży IT w 2020 r. wyniósł średnio 5–8%, a trend ten będzie się utrzymywać w tym roku. Tym samym zbudowanie wykwalifikowanego zespołu, który sprosta wszystkim zadaniom w zakresie obsługi IT Agencji, wymaga przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej wysokości wynagrodzeń.

Tymczasem zasady wynagradzania pracowników Agencji są ustalane według standardów obowiązujących w administracji państwowej, a nie stawek rynkowych, co jest widoczne zwłaszcza w obszarze IT. Dla przykładu wskazać należy, że zgodnie z regulaminem wynagradzania Agencji, wynagrodzenie zasadnicze kierownika projektu mieści się w przedziale od 3956 zł do 8567 zł, a starszego kierownika projektu od 8675 zł do 12 614 zł. Natomiast średnie „rynkowe” wynagrodzenie oferowane na analogicznym stanowisku (IT project manager) wynosi 17 000 zł!

Podmiot prawa handlowego

Dlatego utrzymanie stabilności zespołu IT i zachowanie pracowników o wysokich kwalifikacjach jest znacznie utrudnione przy utrzymaniu status quo, czyli kontynuacji prac w ramach Agencji, przy ograniczonych możliwościach finansowych wynikających z siatki płac w administracji. Stąd też proponuje się utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu do realizacji powyższych zadań, przy czym proponuje się, aby była to spółka prawa handlowego (spółka kapitałowa), a nie jednostka sektora finansów publicznych.

„Rozwiązanie takie doprowadzi do „urynkowienia" wynagrodzeń, co pozwala przyjąć założenie, że przyczyni się to do stworzenia stabilnego zespołu o wysokich kwalifikacjach. Co więcej, proponowane rozwiązanie pozwoli na uelastycznienie samego procesu rekrutacji, na wzór rozwiązań rynkowych. Dodatkowo rozwiązanie takie da możliwość stosowania innych form zatrudnienia, np. B2B, a także możliwość stosowania w szerokim zakresie pracy zdalnej czy elastycznego czasu pracy” – napisało w uzasadnieniu MRiRW.

Oszczędności dla budżetu

Należy jednoznacznie podkreślić, że utworzenie spółki (docelowo zatrudniającej do 300 osób) ma być neutralne dla Skarbu Państwa. Wydatki budżetu państwa dotyczą jedynie początkowego okresu, czyli wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Wkład ten zostanie wniesiony przez Agencję.

Ale już w roku 2025 spółka osiągnie korzyści finansowe na poziomie około 30 mln zł i w latach kolejnych na tym samym poziomie. Powyższe oszczędności wynikają głównie z zastąpienia własnymi rozwiązaniami informatycznymi kluczowych systemów, aktualnie opłacanych przez Agencję u dostawców zewnętrznych, a także przez przejęcie utrzymania systemów zasobami własnymi.

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)