Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czynsz dzierżawny za grunty rolne w górę: czy to się jeszcze opłaca?

Obrazek

Za wysokimi cenami pszenicy w górę poszybowały koszty czynszów dzierżawnych za grunty rolne. Ile kosztuje obecnie dzierżawa ziemi? Co z opłacalnością produkcji rolniczej 2022/2023 roku?

wk12 września 2022, 14:34

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Znaczący wzrost cen pszenicy i dzierżawy od 2020 r. 
  • Dzierżawcy obawiają się wzrostu kosztów produkcji rolniczej
  • Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej w 2022 r.?
  • Czy da się obniżyć koszty czynszu?

Ceny pszenicy wzrosły ponad dwukrotnie od 2020 r.

Wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych zależy głównie od średniej krajowej ceny skupu pszenicy, która dynamicznie rośnie. Nie wszystkim jest to jednak na rękę – dzierżawcy ziemi rolnej są zaniepokojeni.

Według wstępnych danych GUS średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt. To znacząco więcej niż w ubiegłym roku, kiedy w II półroczu 2021 r. cena ta wyniosła 100,71 zł za 1 dt, a w pierwszym półroczu 2021 r. było to 93,04 zł za 1 dt.

W II półroczu 2020 r. średnia stawka w skupach była ponad dwukrotnie niższa i wynosiła 74,21 zł/dt.

Dzierżawcy obawiają się wzrostu kosztów produkcji

Rolnicy, którzy dzierżawią ziemię rolną, zrzeszeni w Polskiej Federacji Rolnej (dawniej Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych) na ostatnim spotkaniu dyskutowali o potencjalnych problemach związanych z dużym wzrostem kosztów czynszów dzierżawnych w tym i kolejnych latach.

„Rolnicy, którzy zawarli umowy dzierżaw z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie spodziewali się tak wysokich wzrostów kosztów produkcji związanych z zakupem paliwa, nawozów, energii i czynszów dzierżawnych. Dochody osiągane ze sprzedaży produktów rolnych u części rolników nie rekompensują obecnych kosztów działalności rolniczej” – czytamy w komunikacie zarządu PFR.

Federacja rolna zapowiada, że będzie zabiegać o spotkanie z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Do PFR przyłączają się inne organizacje, które również są zaniepokojone wysokimi kosztami dzierżaw.

Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej w 2022 r.?

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I kwartale 2022 r. wyniosła 12,9 dt pszenicy/ha (wyliczone na podstawie 888 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 7 456 ha).

Koszty czynszu dzierżawnego 2022 , źródło: KOWR

Źródło: KOWR

Czy da się obniżyć koszty czynszu?

W maju samorząd rolniczy zwrócił się z prośbą do ministra rolnictwa o możliwość aneksowania dotychczasowych umów lub zmiany sposobu naliczania czynszu za grunty rolne. Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazała na konieczność podjęcia działań na poziomie rządu oraz zmiany prawa.

Tymczasem MRiRW przypomniało, że obecne przepisy przewidują możliwość odroczenia terminu zapłaty należności przez KOWR, rozłożenia kwoty na raty albo umorzenia w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.

wk
fot. envatoelementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)