Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Podlaskie: Dzierżawy chronionych łąk nad Biebrzą do kontroli NIK

Obrazek

Patologiczne przykłady dzierżaw łąk przez wielkie spółki wchodzących na Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawiła grupa miejscowych rolników na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Andrzej Sawa7 maja 2019, 08:00
Przybyli podali też sposoby rzekomej dyskryminacji rodzinnych gospodarstw przy ubieganiu się o dzierżawy. Argumentowali, że władze Parku preferują wielkie spółki. Dostarczyli zebrane przez siebie argumenty. Przypomnijmy, że temat ten szeroko przedstawiliśmy w majowym wydaniu naszego magazynu w wersji papierowej w artykule „W okowach Biebrzy”.

Rolnicy alarmowali posłów i przedstawicieli resortu rolnictwa i środowiska o skali wyciągania dopłat rolno środowiskowych głównie „pod ptaszka” przez spółki dzierżawiące po ponad 1 tys. ha, informowali o nieskutecznych kontrolach ARiMR, „handlu” dzierżawami, ponieważ płatności przysługują na umowy 5-letnie. Tymczasem podmioty mają umowy na np. 6 lat, ale też i 4. Ich zdaniem dzierżawcy tych ostatnich płacą wielkie sumy, by poddzierżawić je na jeszcze rok spółkom, które przebiły ich na licytacji kwotą – obawiają się zwrotu dopłat do ARiMR. Zdarzają się też, ich zdaniem, przypadki dzikich dzierżaw, by ubiegać się o dopłaty.

- Uczestniczą w nich bezumowni użytkownicy z całej Polski. Mają dane z Agencji o numerach działek i wiedzę, że nikt nie składa na nie wnioski o dopłaty. To agropiraci – nazwał ich Ryszard Waszkiewicz z tamtych stron. Dariusz Ciochanowski podkreślił, że przy dopłatach środowiskowych na grunty położone na terenach parków narodowych nie ma zastosowania degresywność dopłat. Są one wypłacane w takich samych wysokościach bez względu na powierzchnię.
Inni rolnicy twierdzili, że wielkie podmioty często nie wywiązują się z przyjętych reżimów: nie zawsze koszą łąki, zbierają siano i je wywożą, są bezkarni.
Przedstawiciel resortu środowiska przyznał, że obowiązujące przepisy pozwalają jedynie na organizowanie jedynie przetargów nieograniczonych na grunty parków, ale resort już pracuje nad ich zmianą, by były ograniczone i preferowały miejscowych rolników.

Krzysztof Jurgiel zawnioskował, by skierować pismo do marszałka Sejmu o przeprowadzenie kontroli w BPN pod kątem dzierżaw, dołączając do niego pisemne dowody rolników. Jego wniosek poparł Jarosław Sachajko.


- Na przetarg nieograniczony zgłasza się wielka firma i licytuje 1 tys. zł/ha. Za ochronę ptaszka należy się 1300 zł/ha plus dopłata podstawowa plus ONW. Razem około 2300 zł/ha. Rolnik tyle nie wylicytuje, bo musi skosić, zgrabić, zwieźć siano. To są wysokie koszty a niewielkie pożytki z siana, bo jest go zwykle niezbyt dużo a prace kosztowne – deklarował Krzysztof Mocarski, sołtys wsi Pluty w gminie Jedwabne. Zaraz dodaje, że firma nie zwykle nie zbiera siana, czasem nie kosi, a Agencja jej nie kontroluje.

Czasem firma nie płaci czynszu nawet 3 lata – dodawał. Następnie władze parku kierują sprawę do sądu. Najpierw jest postępowanie ugodowe, park godzi się na zapłatę np. 100 tys. zł zaległego czynszu zamiast jego pełnej kwoty, która czasem bywa nawet 10-krotnie wyższa. Z kolei przy chłopskich dzierżawach kontrole parku i Agencji są bardzo restrykcyjne.
Rolnicy zaapelowali o przetargi ograniczone na terenach parków dla lokalnych gospodarstw utrzymujących bydło.

- Jutro kierujemy wniosek do marszałka Sejmu o kontrolę NIK w tej sprawie – obiecał przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko.
asPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)