Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Główny Inspektor Weterynarii i Inspektor Sanitarny będą współpracować

Obrazek

Główny Inspektor Weterynarii i Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współpracy. Nadzór, obrót, import, eksport, zwalczanie chorób zakaźnych... 

Dorota Kolasińska18 października 2018, 13:44
16 października 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia ramowego zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej. 

Podpisanie porozumienia nastąpiło w obecności Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. 
Porozumienie przewiduje zacieśnienie współpracy organów obydwu Inspekcji na wszystkich szczeblach ich struktury organizacyjnej. 
Porozumienie obejmuje:

  • nadzór nad produkowaną i wprowadzaną do obrotu żywnością,
  • nadzór nad eksportowaną i przywożoną na terytorium Unii Europejskiej żywnością
  • kontrola i zwalczanie chorób odzwierzęcych, 
  • nadzór nad paszami i zagospodarowaniem ubocznych produktów zwierzęcych

Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby uaktualnienia postanowień dotychczas obowiązującego w tym zakresie porozumienia, które zostało zawarte w 2007 r.


oprac. dkol na podst. wetgiw.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)