Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Izby Rolnicze postulują zmiany w zasadach wypłacania odszkodowań

Obrazek

Izby Rolnicze postulują zmiany w zasadach wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez afrykański pomór świń (ASF) oraz ich częściową wypłatę nawet w przypadku niespełniania zasad bioasekuracji. Resort rolnictwa twierdzi, że zmiany będą możliwe dopiero, gdy zakończą się prace nad nowymi unijnymi przepisami o zdrowiu zwierząt. 

wk6 listopada 2019, 12:17
W piśmie z 23 października Mazowiecka Izba Rolnicza zwróciła uwagę, że walka polskich rolników z ASF naraża ich na ogromne straty finansowe oraz wiąże się z poważnymi ograniczeniami w produkcji i sprzedaży wieprzowiny. Wykrycie ASF w chlewni oznacza ubój wszystkich zwierząt oraz ograniczenia dla gospodarstw sąsiadujących. Jednocześnie wystąpienie ASF niesie ze sobą konieczność wypłaty odszkodowań za zwierzęta zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz poniesienia innych kosztów związanych ze zwalczaniem choroby, w tym wprowadzenie zasad bioasekuracji, z którymi rolnicy często sobie nie radzą. – Mimo tego, że afrykański pomór świń jest ustawą zwalczaną z urzędu nie daje to pewności, że rolnicy którzy otrzymali administracyjny nakaz likwidacji całego stada, otrzymają odszkodowania ze Skarbu Państwa. Ponadto procedury związane z przyznaniem rekompensat trwają zbyt długo. Ma to negatywny wpływ na kontynuowanie produkcji – napisał Wiktor Szmulewicz prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.   
  
Dlatego samorząd rolniczy wnosi o zmianę przepisów dotyczących wypłat odszkodowań za likwidacje stada z powodu wykrycia ogniska afrykańskiego pomoru świń. – Postulujemy, aby odszkodowania były wypłacane dla wszystkich rolników, również tych, którym odmówiono rekompensat ze względu na pewne uchybienia w kwestii bioasekuracji i przyznaniu do 20% wysokości odszkodowania za utracone korzyści przy spełnieniu przez rolnika określonych warunków – napisała Mazowiecka Izba Rolnicza.

Odpowiedź resortu rolnictwa

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa przypomniało, że zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie zwierząt przewiduje, że za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej. Ale jednocześnie odszkodowania nie przysługują rolnikowi jeżeli nie zastosował się on do obowiązków określonych w przepisach. – Każda zmiana wprowadzona w tym artykule pociąga za sobą naruszenie całego obowiązującego w tym zakresie systemu i ma wpływ na inne regulacje odwołujące się do tego artykułu. Podkreślić należy również fakt, iż w chwili obecnej na szczeblu Komisji Europejskiej trwają intensywne prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt"). Przedmiotowe rozporządzenie oraz akty prawne wydane na jego podstawie wprowadzą szereg daleko idących zmian nie tylko w zakresie zasad zwalczania chorób zakaźnych, ale m.in. również w odniesieniu do zasad i wymagań weterynaryjnych w handlu, przywozie, certyfikacji, identyfikacji czy rejestracji zwierząt – czytamy w odpowiedzi MRiRW.

Jednocześnie resort rolnictwa przypomniał, że na pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów w budżecie ARiMR przewidziano kwotę 30 mln zł. MRiRW wyraził także (30 września) zgodę na zmianę planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. obejmującą przesunięcie z innych form pomocy realizowanych przez tę Agencję dodatkowych środków w wysokości 5 mln zł na pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów.   wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)