Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

„Jesteśmy w Polsce i interesują nas sprawy polskie“. Debata inaugurująca Porozumienie Rolnicze

Obrazek

Po oficjalnej inauguracji Porozumienia Rolniczego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaproszeni na spotkanie przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich rozpoczęli ponad 4-godzinną debatę w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Bartłomiej Czekała22 lutego 2019, 19:07
Moderatorem debaty był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk, który zaprosił do zajęcia miejsc panelowych ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosława Borowskiego (Wiktor Szmulewicz dołączył do debaty później), prezesa Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikorę, przewodniczącą NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność“ Teresę Hałas, wiceprzewodniczącego NSZZ RI „Solidarność“ Jerzego Chróścikowskiego i przewodniczącego ZZR „Samoobrona“ Lecha Kuropatwińskiego.

Debatę rozpoczął minister Ardanowski, który przedstawił koncepcję Porozumienia Rolniczego.

– W tej chwili nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie rolnicy są spychani przez przemysł i rynek do roli producentów surowca. I za ten surowiec nigdzie się dobrze nie płaci, a największe marże są na styku handlu i przetwórstwa. Dlatego nasze działania muszą iść w kierunku upodmiotowienia rolników na rynku, by mieli w nim większy udział i większe dochody – mówił minister.

Szef resortu rolnictwa ostro skrytykował też koncerny przetwórcze, które często otrzymały z budżetu krajowego ogromne dotacje na swój rozwój i działalność, ale nie poczuwają się do patriotyzmu gospodarczego i dbałości o polskich rolników i polski rynek.

– Te miliardy wpompowane w polski przemysł przetwórczy do niczego ich nie zobowiązują? Jesteśmy w Polsce i mamy obowiązki polskie – mówił minister Ardanowski.

Porozumienie Rolnicze ma być platformą dialogu 4 środowisk, które powinny ze sobą współpracować:

  • Produkcja Rolnicza – rolnicze i pracownicze związki zawodowe, organizacje branżowe i federacje, Izby Rolnicze,
  • Przetwórstwo Spożywcze – organizacje spółdzielni, związki grup producentów rolnych, związki gospodarcze przetwórców, organizacje branżowe przetwórców, stowarzyszenia zawodowe i naukowe sektora przetwórstwa,
  • Handel, Konsumenci – organizacje zawodowe otoczenia rolnictwa, organizacje społeczne i samorządowe, organizacja o związki gospodarcze handlu, organizacje konsumenckie,
  • Administracja, Nauka – instytucje naukowe, administracja rządowa innych resortów, administracja rządowa rolnictwa, agencje i instytucje resortu rolnictwa.

O głos podczas tej debaty mógł poprosić każdy. Zgłosiło się ponad 30 osób, które kolejno kierowały swoje zapytania, uwagi, prośby lub żądania, głównie do ministra Ardanowskiego, ale nie brakowało także apeli do innych izbowców lub związkowców.

– Padło hasło „Rozmawiajmy“. To ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to,  byśmy wiedzieli o czym mamy rozmawiać. Funkcjonujemy w naszym rolnictwie i jego otoczeniu w określonych warunkach. Starajmy się wykorzystać taką strukturę odbiorców, przemysłu i gospodarstw, która jest, aby nie tylko produkować i sprzedawać, ale robić to na jak najlepszych warunkach. To jest kwestia porozumienia poziomego między organizacjami rolniczymi, producentami i przetwórcami. Nam się to udało tworząc koalicję na rzecz biopaliw, dzięki której 2/3 krajowego rzepaku jest sprzedawane i zagospodarowywane w Polsce – mówił Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Związku Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

– Od wielu lat reprezentuję w Polsce to środowisko, które na chwilę obecną gospodaruje na ¼ wszystkich gruntów rolnych w Polsce. Nie kwestionuję wyłączenia w 2011 roku 30% dzierżawionych gruntów i przekazania ich do rozdysponowania rolnikom indywidualnych, którym to się słusznie należy, ale nie w takiej formie  w jakiej to uczynił Minister Sawicki dla celów politycznych. Jednym z postulatów, które chciałbym zgłosić jest przywrócenie możliwości obrotu państwową ziemią, po to by rolnicy indywidualni mogli przyspieszać procedurę powiększania swoich gospodarstw. Przynajmniej powinno to być 5 ha, aby gospodarstwo mogło się rozwijać – apelował  Franciszek Nowak, reprezentujący Polskie Towarzystwo Rolnicze.


Jego zdaniem nie jest ważne, czy rolnik ma 5 ha, 15 ha czy 500 ha – jeżeli ma pomysł na swoją działalność, to Państwo powinno go wspierać. Apelował też o uściślenie definicji gospodarstwa rodzinnego i rolnika indywidualnego, ponieważ brak takiej systematyzacji powoduje  sporo zamieszania i niesprawiedliwości w polskim rolnictwie.


Udział w debacie wzięli także pszczelarze. Ich przedstawiciel odniósł się bezpośrednio do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy.

– Prezydent powiedział, że Polskie rolnictwo powinno być objęte opieką państwa. Ja się z tym zgadzam, ale jeżeli my nie obejmiemy opieką naszych pszczół, to proszę mi wierzyć, że za klika lub kilkanaście lat nie będzie miało państwo czego obejmować opieką, bo rolnictwo będzie się staczać po równi pochyłej. My jako pszczelarze weźmiemy udział w każdym porozumieniu, które sprawi, że nasze pszczelarstwo będzie się miało lepiej– mówił Tadeusz Dylon, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Dodał, że obecnie są dwa największe problemy w branży pszczelarskiej: choroby pszczół oraz niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin przez niektórych rolników.

– Potrzebujemy zdrowej żywności by zdrowo żyć, Musimy ją produkować, a jednocześnie uświadamiać społeczeństwu dlaczego zdrowe rośliny są ważne dla naszego otoczenia. Średnia życia Polaków spada, rośnie liczba zachorowań na nowotwory. My staramy się propagować polskie, zdrowe rośliny na arenie międzynarodowej m.in. podczas światowych wystaw ogrodniczych i chcielibyśmy współpracować z wszystkimi chętnymi w tym zakresie – deklarował Grzegorz Falkowski ze Związku Szkółkarzy Polskich.

Kolejny z uczestników debaty, dr Bolesław Borysiuk ze Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony“ przypomniał, że nie jest to pierwsza próba znalezienia wspólnego mianownika dla środowisk rolniczych i otoczenia rolnictwa.

– Niebawem miną 3 lata od ważnego spotkania, także pod patronatem Prezydenta RP, z którym wiązaliśmy daleko idące nadzieje. Dziś spotykamy się znowu w tej samej sprawie, to znaczy że te 3 lata zostały stracone. Moje środowisko pozytywnie ocenia Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie, którą podjął poprzedni minister Krzysztof Jurgiel. Ale okazało się, że kompetencje ministra rolnictwa są ograniczone, a rolnictwu potrzebne jest porozumienie ponad podziałami politycznymi. Potrzebna jest ustawa o dialogu władzy ze wsią, w której władza nie będzie robić łaski rolnikom, że zajmie się ich sprawami. Potrzebna jest Rada, w której oprócz Pana Ministra będą także szefowie innych resortów, którzy mają wpływ na tworzenie przepisów w innych obszarach – zwracał się do szefa resortu rolnictwa przewodniczący Borysiuk.

Ważne jest też to, że w gronie zaproszonych znaleźli się też tacy, którzy nie szukają wsparcia MRiRW lecz sami chcą wesprzeć rolniczą produkcję.

– My produkujemy polską wódkę i potrzebujemy do tego polskich zbóż wysokiej jakości. W jaki sposób możemy Wam pomóc? – pytał szef Stowarzyszenia Polska Wódka Andrzej Szumowski.

Głosów w tej dyskusji padło bardzo wiele, niektóre z nich się powtarzały. Szef resortu rolnictwa skrupulatnie notował wszystkie wnioski i postulaty – było ich 43. Wszystkie zostaną podzielone tematycznie i branżowo, a następnie – jeszcze w lutym – trafią do specjalnych zespołów, składających się z przedstawicieli poszczególnych związków i organizacji.1 z 13
Główni uczestnicy debaty. Od lewej: Teresa Hala, Jerzy Chrościkowski, Lech Kuropatwiński, Marian Sikora, Wiktor Szmulewicz, JAn Krzystzof Ardanowski i Tadeusz Romańczuk.

Główni uczestnicy debaty. Od lewej: Teresa Hala, Jerzy Chrościkowski, Lech Kuropatwiński, Marian Sikora, Wiktor Szmulewicz, JAn Krzystzof Ardanowski i Tadeusz Romańczuk.

2 z 13
Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił główne założenia Porozumienia Rolniczego.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił główne założenia Porozumienia Rolniczego.

3 z 13
Schemat graficzny pokazujący uczestników Porozumienia Rolniczego.

Schemat graficzny pokazujący uczestników Porozumienia Rolniczego.

4 z 13
W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

5 z 13
W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

6 z 13
W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

7 z 13
W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

8 z 13
W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

W debacie wzięli udział przedstawiciele 168 izb, związków i organizacji rolniczych oraz przetwórczych i konsumenckich.

9 z 13
Grzegorz Falkowski ze Związku Szkółkarzy Polskich

Grzegorz Falkowski ze Związku Szkółkarzy Polskich

10 z 13
Szef Stowarzyszenia Polska Wódka Andrzej Szumowski.

Szef Stowarzyszenia Polska Wódka Andrzej Szumowski.

11 z 13
Waldemar Broś, prezes Krajowego Zrzeszenia Spółdzielni Mleczarskich.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Zrzeszenia Spółdzielni Mleczarskich.

12 z 13
Podsumowania dedaty dokonał minister Ardanowski.

Podsumowania dedaty dokonał minister Ardanowski.

13 z 13
Konferencja prasowa na zakończenie debaty inaugurującej Porozumienie Rolnicze.

Konferencja prasowa na zakończenie debaty inaugurującej Porozumienie Rolnicze.

Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)