Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KE nie zgadza się na pomoc na rynku wieprzowiny. Dlaczego?

Obrazek

Komisja Europejska przyznaje, że sytuacja na rynku wieprzowiny w ostatnim czasie przypominała jazdę na kolejce górskiej, jednak twierdzi, że hodowcy mogą zacząć ostrożnie myśleć… optymistycznie. Co z interwencją na rynku wieprzowiny?

wk2 lutego 2022, 12:06

Komisja Europejska znajduje się pod naciskiem ze strony państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego dotyczącym sytuacji na rynku wieprzowiny. Dominuje jeden wniosek. Należy jak najszybciej przeprowadzić interwencję.

Dynamiczna zmienność cen

Ceny świń w UE od grudnia 2019 r. do marca 2020 r wzrosły o 43 % napędzane dynamicznym popytem, ​​w szczególności z Chin, które stanęły w obliczu ogromnego problemu z afrykańskim pomorem świń (ASF). Po osiągnięciu szczytu w marcu

2020 r., ceny stopniowo spadały do ​​stycznia 2021 r. (-33%). Cykl wzrostowy rozpoczął się ponownie, osiągając nowy szczyt w czerwcu 2021 r. (+28%), napędzany przez ponowne otwarcie gospodarki po ścisłej blokadzie w 2020 r z powodu Covid-19. Od tego szczytu tendencja spadkowa utrzymywała się na stałym poziomie do listopada 2021 r. (-21%).

Rosną koszty produkcji

Rynek wieprzowiny boryka się, jak cała gospodarka UE, ze wzrostem kosztów produkcji wywołanych głównie drożejącą energią. Nastąpił duży wzrost cen surowców, zwłaszcza tych, które mają kluczowe znaczenie dla produkcji żywności, takich jak paliwo, nawozy, minerały i pasza dla zwierząt. A ta ostatnia stanowi ponad 50% kosztów produkcji wieprzowiny a wzrosty sięgnęły w zeszłym roku 35%. 

Umiarkowany optymizm?

- Dzisiejsza sytuacja pozwala na ostrożny optymizm. Ceny w grudniu były o 2% wyższe niż w listopadzie, a styczniowe są raczej stabilne i nieznacznie rosną. Jest to zachęcające, ponieważ w normalnym cyklu produkcyjnym ceny spadają o tej porze roku, a następnie rosną na wiosnę. Ponadto ceny prosiąt zaczęły rosnąć już w październiku i trend ten utrzymuje się do tej pory, wykazując pewność producentów o przyszłości – czytamy w odpowiedzi jaką przesłała Komisja Europejska na wnioski państw członkowskich dotyczące przeprowadzenia interwencji na rynku.

Co można zrobić ?

Komisja Europejska generalnie jest przeciwna jakiejkolwiek interwencji na rynku wieprzowiny. - Sam sektor ma zdolność szybkiego dostosowywania produkcji w odpowiedzi na sygnały rynkowe. Każda interwencja groziłaby wysłaniem złego sygnału i faktycznie zachęciłaby producentów do utrzymania lub, co gorsza, zwiększenia produkcji – stwierdziła Bruksela.

KE w przypadku sektora bardzo ograniczone możliwości działania i w grę wchodziłoby głównie prywatne magazynowanie. - Siatka bezpieczeństwa w ramach wspólnej organizacji rynku nie przewiduje interwencji publicznej w odniesieniu do wieprzowiny. Przewiduje ona przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wyłącznie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rynkowej. Możliwość ta nie cieszy się w obecnej sytuacji szerokim poparciem samego sektora, ponieważ odsunęłaby problem w czasie  lub nawet go pogłębiła. Nie byłaby również interesująca dla mniejszych producentów wieprzowiny – napisała w odpowiedzi Komisja Europejska.

Diagnoza Brukseli

Komisja Europejska podkreśliła, że sektor wyraźnie cierpi w obecnych warunkach. Jednak, jej zdaniem, sam sektor nie opowiada się zdecydowanie za środkami wsparcia rynku w ramach WPR. To czego wszyscy oczekują  to skuteczna walka z ASF, regionalizacji prowadząca do lepszych możliwości eksportowych, powstrzymanie wzrostu cen surowców oraz zakończenia zakłóceń spowodowanych przez COVID.

We wszystkich tych obszarach Komisja obiecuje nadal współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Z kolei na dalszą przyszłość państwa członkowskie powinny wpisać w swoje Plany Strategiczne mechanizmy, które wpłyną na poprawę sytuacji sektora.

wk
Fot. Envanto ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)