Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Parlament Europejski o konieczności wsparcia rynku świń

Przewodniczący komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Norbert Lins zwrócił się z apelem do komisarza Janusza Wojciechowskiego w sprawie podjęcia interwencji na rynku wieprzowiny. Na ostatnim posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa taki wniosek, oprócz Polski, poparło także 12 państw UE.

wk31 stycznia 2022, 08:46

W liście wysłanym 28 stycznia napisano, że niezbędna jest podjęcie przez Komisję Europejską natychmiastowej inicjatywy, mającej na celu złagodzenie negatywnej sytuacji i zapobieżeniu poważnych zaburzeń w sektorze wieprzowiny.

Rosnące koszty produkcji oraz problem ASF

Zdaniem Norberta Linsa z Europejskiej Partii Ludowej, w sektorze wieprzowiny rosną koszty produkcji, zwłaszcza pasz, ale także energii elektrycznej i usług weterynaryjnych. Do tego dochodzą problemy z nadwyżką podaży spowodowaną spadkiem popytu ze strony Chin będących m.in. efektem afrykańskiego pomoru świń. Presja na rynek wewnętrzny jest więc bardzo duża i grozi wystawieniem odporności sektora na ekstremalną próbę, czytamy w liście.

– Ponadto wybuch afrykańskiego pomoru świń we Włoszech na początku tego miesiąca jest bardzo negatywną wiadomością. Sytuacja mogłaby się jeszcze pogorszyć, gdyby załamał się eksport włoskich produktów wieprzowych, zwłaszcza szynki peklowanej na rynki krajów trzecich – dodaje przewodniczący Komisji Rolnictwa PE.

Zdaniem Norberta Linsa dalsza bezczynność KE może doprowadzić do dalszej koncentracji produkcji wieprzowiny w UE i powstania ośrodków dużej produkcji przemysłowej ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla środowiska i klimatu, co stoi w sprzeczności z unijnymi celami i ambicjami Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”.

Jednocześnie wsparcie sektora trzody chlewnej w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy krajowej nie są najodpowiedniejszym rozwiązaniem tego problemu, podkreślił przewodniczący N. Lins.

Zdaniem szefa komisji rolnictwa ​​nadszedł czas, aby Komisja Europejska wkroczyła z silnym wsparciem dla sektora poprzez doraźne działania promocyjne, mające na celu otwarcie nowych rynków zbytu, ale także interwencję rynkową na poziomie UE oraz podjęcie działań, aby powstrzymać i wyeliminować epidemię ASF.

To nie pierwszy taki wniosek

Na ostatnim posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa w Luksemburgu także Czechy wezwały Komisję Europejską do wprowadzenia nadzwyczajnych środków wsparcia na podstawie art. 219 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków rolnych. Czesi podkreślili negatywny wpływ na sektor wieprzowiny takich czynników, jak ASF, COVID i rosnące koszty produkcji.

Prezentując stanowisko Polski, wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik stwierdził, że sytuacja na rynku trzody chlewnej jest nadal trudna. W ostatnich kilku tygodniach nastąpiło wprawdzie zahamowanie spadku cen na rynku, jednak bieżąca cena skupu świń w Polsce jest niemal najniższa na rynku Unii Europejskiej. Rolnicy ponoszą coraz wyższe koszty produkcji, w tym pasz i energii. Na obszarach występowania ASF producenci zmagają się z trudnościami w sprzedaży świń i niższymi ich cenami.

– W związku z tym podtrzymujemy stanowisko o konieczności udzielenia wsparcia producentom świń przez Komisję Europejską – stwierdził wiceminister R. Bartosik.

W dyskusji ministrowie zwrócili uwagę na ryzyka i zagrożenia dla rynków rolnych. Wśród najczęściej wymienianych problemów były wysokie koszty produkcji (w tym ceny energii, nawozów i pasz), na które wskazały prawie wszystkie państwa członkowskie. Niektóre państwa wzywały do podjęcia przez KE konkretnych działań w celu zredukowania ich wpływu na sektor rolny.

Wielu ministrów odniosło się do trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny, wzywając KE do podjęcia działań, w tym Polska, Słowenia, Cypr, Malta, Łotwa, Grecja, Rumunia, Litwa, Bułgaria, Austria, Belgia, Słowacja, Węgry.

A Komisja Europejska dalej swoje

Tymczasem Komisja Europejska w punkcie dotyczącym sytuacji na rynkach rolnych wskazała, że z jednej strony większość sektorów rolnych jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi zwłaszcza o ceny producenta, a z drugiej strony są od tej zasady wyjątki oraz czynniki ryzyka, które wymagają monitorowania.

Sektor rolny w 2021 r., pomimo problemów wynikających z niekorzystnych warunków pogodowych, chorób zwierząt, wysokich kosztów produkcji, co do zasady odbudował się po pandemii.


wk
fot. poglądowe, Parlament Europejski/P. BuissinWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)